Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna >
Programy Insert GT i Nexo
 
Sprzedaż i produkcja
 
Finanse i księgowość
 
Kadry i płace
 
Pozostałe programy
 
Aktualizacje
 
 
Nasi Klienci
Kontakt
 
 

 

 

 

Insert GT - cennik licencji dla firm Insert GT - cennik licencji dla biur rachunkowych Programy Insert - wersje demo - Rachmistrz GT, Subiekt GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT i inne moduły Aktualizacje oprogramowania Insert
 

 

 

Subiekt GT - program do prowadzenia sprzedaży i magazynu Subiekt GT wersja demo

Subiekt GT program sprzedażowo- magazynowy

Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

  • pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
  • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej również informacje typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
  • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
  • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze lub zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
  • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
  • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
  • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
  • pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;
  • wiele różnorodnych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
  • rozbudowana obsługa urządzeń zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
  • pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
  • pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT oraz systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.

Subiekt GT program

Użytkownikom, którzy chcieliby dopasować Subiekta GT do specyficznych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT rozszerzą również specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

 

 

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

  • Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Dostosowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
  • Intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający łatwe rozpoczęcie pracy z programem.
  • Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
  • Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do wykonywania określonych operacji.
  • Rozwiązania interfejsowe zapewniające najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w przeglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, zarządzanie kolumnami i wiele innych).
  • Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
  • Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
  • Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
  • Motor bazy danych Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 lub 2012 zapewniający wysoką wydajność i bezpieczeństwo pracy.
  • Praca w sieci komputerowej lub na pojedynczym stanowisku.
  • Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość zaawansowanego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
  • Zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
  • Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne cechy dokumentów

  • Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, zarówno z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
  • Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów dostępny z widocznej listy (możliwość filtrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z użyciem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy lub RS).
  • Podgląd wystawionych już dokumentów oraz możliwość ich edytowania.
  • Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
  • Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.
  • Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o wiele wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
  • Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.
  • Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
  • Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak również śledzenie historii rozliczenia.
  • Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
  • Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
  • Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
  • Śledzenie historii cen towaru w trakcie wypisywania dokumentu.
  • Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
  • Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
  • Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie wykorzystywane są m.in. do filtrowania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
  • Dostępność różnych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
  • Możliwość parametryzowania ustawień dokumentów.
  • Możliwość unieważniania dokumentów.
  • Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.
  • Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem oraz innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.
  • Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych materiałów opałowych.

Dokumenty sprzedaży w Subiekcie GT

  • Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
  • Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
  • Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto lub brutto.
  • Sprzedaż towarów poprzez wartość.
  • Wystawianie dokumentów sprzedaży w różnych walutach po różnych kursach.
  • Pobieranie kursów walut za pomocą mechanizmu InsMail.
  • Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
  • Obsługa handlu z krajami UE oraz spoza UE.
  • Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
  • Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
  • Ustawianie odpowiednich rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję lub podany ręcznie.
  • Automatyczne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
  • Definiowanie innego odbiorcy towaru niż płatnik dokumentu.
  • Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
  • Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
  • Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
  • Możliwość definiowania do jakiej kasy została dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
  • Definiowanie na jaki rachunek bankowy została dokonana płatność przelewem.
  • Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
  • Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
  • Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
  • Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
  • Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
  • Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. wystawionych przed wdrożeniem programu).
  • Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego oraz adresu dostawy kontrahenta.
  • Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.
  • Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

Dokumenty zakupu

  • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
  • Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
  • Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
  • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
  • Kontrola unikalności numerów oryginalnych dokumentów.
  • Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów oraz not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
  • Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
  • Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących lub nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

  • Wystawianie dokumentów zamówień od klientów oraz do dostawców.
  • Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
  • Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
  • Ewidencjonowanie wpłat od klientów na poczet zamówień za pomocą faktur zaliczkowych.
  • Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
  • Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
  • Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
  • Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych lub zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
  • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania różnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.
  • Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.
  • Ostrzeganie lub/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.
  • Definiowanie i drukowanie sugerowanych form płatności.
  • Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych.

Dokumenty magazynowe

  • Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT) oraz ruchu towaru między magazynami (oddziałami).
  • Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych za pomocą dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
  • Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (szybki).
  • Możliwość wypisywania faktur zbiorczych zarówno sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
  • Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
  • Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
  • Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
  • Prowadzenie pełnej inwentaryzacji przez wielu pracowników na raz.
  • Wprowadzanie automatycznego przychodu i rozchodu towarów na podstawie wykonanych inwentaryzacji.
  • Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

  • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych przez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
  • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
  • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – automatycznie tworzone są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
  • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z wykorzystaniem numerów wyciągów bankowych.
  • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
  • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GTRewizora GT.
  • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
  • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
  • Automatyczne generowanie rozrachunków przez wystawienie dokumentu handlowego. Dostępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
  • Wiele sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, przez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego typu, za pomocą dokumentu kompensacyjnego.
  • Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
  • Obsługa cesji rozrachunku w sytuacji dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą lub ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest automatycznie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
  • Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia standardowe).
  • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
  • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: propozycja kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
  • Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.
  • Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

Subiekt GT - kartoteki

  • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców oraz firmy i osoby.
  • Ewidencjonowanie i wykorzystywanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
  • Rozbudowane parametry dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
  • Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. domyślny rabat, płatność, itd.
  • Możliwość dodawania zdjęcia do kontrahenta.
  • Grupowanie kontrahentów poprzez zapisywanie ich do grup oraz przypisywanie cech.
  • Możliwość definiowania 8 pól własnych.
  • Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
  • Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.
  • Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów za pomocą komunikacji plikowej.
  • Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks oraz numery komunikatorów internetowych.
  • Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
  • Możliwość montowania kompletów ze składników zgodnie ze specyfikacją.
  • Przesyłanie danych o towarach między oddziałami za pomocą komunikacji plikowej.
  • Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
  • Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
  • Specyfikowanie danych niezbędnych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
  • Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
  • Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
  • Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
  • Definiowanie różnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
  • Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. sok i butelka).
  • Definiowanie danych niezbędnych do deklaracji Intrastat.
  • Grupowanie asortymentu poprzez zapisywanie go do grup oraz przypisywanie cech.
  • Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
  • Możliwość wykonywania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. zmiany stawek VAT, PKWiU, cechy, grupy.
  • Kartoteka wspólników i właścicieli.
  • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
  • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych zebranych w module Słowniki.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

  • Drukowanie dokumentów za pomocą drukarek graficznych i tekstowych.
  • Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
  • Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
  • Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
  • Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
  • Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, oraz wiele innych operacji.
  • Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
  • Mechanizm synchronizacji zapewniający zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.
  • Raportowanie wykonania wszystkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostałe funkcjonalności

  • Obsługa deklaracji Intrastat.
  • Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
  • Definiowanie i generowanie wielu cenników.
  • Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
  • Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
  • Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów za pomocą wielu szablonów.
  • Wiele zestawień prezentujących sprzedaż oraz zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu oraz wiele innych.
  • Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
  • Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
  • Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
  • Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
  • Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów oraz rachunków bankowych.
  • Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są również dostępne z poziomu każdego modułu.
  • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
  • Obsługa programu za pomocą klawiatury.
  • Przeniesienie danych ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
  • Rozbudowana archiwizacja danych: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum oraz możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
  • Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
  • Wykorzystanie profesjonalnej bazy danych MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub 2012.
  • Unikatowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. pobieranie kursów walut, dostępne nowe wersje programu).
  • Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
  • Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
  • Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
  • Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
  • Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.
 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
   
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej