Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna >

Comarch ERP logo

MODUŁY OPTIMA:
Struktura systemu Optima
Handel
Serwis
Comarch ERP e-Sklep
Detal
Faktury
Księga Podatkowa
Płace i Kadry/PLUS
Comarch ERP e-Pracownik
Analizy BI
CRM
Kasa i Bank
Środki Trwałe
Księga Handlowa
Biuro Rachunkowe
Pulpit Menadżera
Obieg dokumentów
e-Sprawozdania NOWE
iComarch24
Informacje dodatkowe
Comarch ASYSTA

 

 

 

Optima wersja demo Cennik Optima Optima zakup

Comarch ERP Optima Kasa/Bank

 

Moduł ERP Optima Kasa/Bank umożliwia ujęcie wszelkich zagadnień związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Pozwala na uzyskanie informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także ponoszonych kosztów, czy też stanu bieżących należności i zobowiązań. Na podstawie danych zgromadzonych w module Kasa/Bank można wykonać szereg zestawień i raportów obrazujących w różnych przekrojach kondycję finansową firmy. Są to między innymi:

 • kalendarz planowanych płatności,
 • zestawienia dłużników i wierzycieli,
 • raport wpływów i wydatków wg kategorii przychodów i kosztów.


Import przelewów z pliku – format MT-940

 

Moduł Kasa/Bank zapewnia:

 • elektroniczną wymianę danych z bankiem zarówno poprzez eksport przelewów do pliku  jak również import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • rozliczenia automatyczne z listy rozliczeń kasowych/bankowych podmiotu. Jest to miejsce przeznaczone do wykonywania rozliczeń i kompensat pomiędzy dokumentami wystawionymi dla tego samego podmiotu (kontrahenta, pracownika, wspólnika, banku lub urzędu). Z tego miejsca można również uzgadniać stan należności i zobowiązań z kontami księgowymi,
 • rozliczenia dokumentów w różnych walutach, przy czym jeden z tych dokumentów musi być wystawiony w PLN a drugi w walucie obcej,
 • automatyczne tworzenie różnic kursowych podczas rozliczania dokumentów w walucie,
 • seryjne rozliczenia dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów z Listy dokumentów nierozliczonych,
 • seryjne rozliczanie dokumentów z Preliminarza płatności,
 • wykonanie zbiorczego zestawienia wpływów i wydatków na poszczególne dni, zarówno tych już wprowadzonych (zapisów) jak i planowanych (zdarzeń) – Kalendarz,
 • prowadzenie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych, 
 • możliwość wystawianie not odsetkowych, ponagleń zapłaty oraz potwierdzeń sald.

 


Lista rozliczeń kontrahenta

 

 

Kasa/Bank Plus

Moduł Kasa/Bank Plus daje możliwość  prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych, w przeliczeniu na walutę polską.

 

Optima - magazyn walut
Dostępne środki w magazynie walut

 

 Wykorzystując moduł Kasa/Bank zyskujesz możliwości:

 • oszczędności czasu przy wprowadzaniu wyciągów bankowych dzięki bankowości elektronicznej,
 • kontrolowania przepływów środków pieniężnych,
 • monitorowania rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami,
 • bieżącej kontroli kondycji finansowej firmy.

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Asseco Wapro
Athenasoft