Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > Programy do kosztorysowania > CAD Rysunek

Norma Pro, Norma Expert, Norma Standard oprogramowanie dla budownictwa - strona główna

Programy dla budownictwa
i obsługi nieruchomości
ci
Programy Norma Pro, Expert, Standard

 
Norma EXPERT
Norma PRO
Norma Standard
Norma Standard - 365
System Athena
ATH Excel
Buduj z Głową
Miara Pro
Projektowanie CAD
CAD Rysunek
Harmonogramowanie Programy
Planista
 
Norma Pro, Kosztorysowanie szkolenia
Szkolenia - kosztorysowanie
Szkolenia - Norma Pro
Bazy cenowe Intercenbud i Sekocenbud
Intercenbud
Katalogi normatywne

 
Nasi Klienci
Kontakt
 

 

 

 

Cennik programów Norma Expert, Pro,.. Wersje demo Norma Pro, Expert, Standard Programy Norma - promocje Zakup programów Norma EXPERT, PRO,...

CAD RYSUNEK

CAD Rysunek

Informacje ogólne

RYSUNEK, to nowoczesna i łatwa w obsłudze polska aplikacja do projektowania, szkicowania i wymiarowania obiektów. Program jest przeznaczony do tworzenia rysunków technicznych dla dowolnych branż, takich jak: budownictwo, automatyka, energetyka, ciepłownictwo, hydraulika, mechanika, telekomunikacja itp. Zawiera biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych.

Program RYSUNEK umożliwia import projektów zapisanych w formacie DXF ich eksport do innych programów CAD oraz bezpośredni eksport obmiarów do programu kosztorysowego NORMA.

Najważniejsze cechy

 • szybkie sporządzanie dwuwymiarowych rysunków (np. szkice, plany, rzuty, elewacje)
 • automatyczne wymiarowanie wg dowolnych parametrów zadanych przez użytkownika (różne rodzaje linii i tekstów wymiarujących)
 • biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych.
 • korzystanie z bibliotek wypełnień i możliwość tworzenia bibliotek użytkownika
 • automatyczne wyliczanie obmiaru (np. powierzchnia, obwód, grubość obiektów, pomieszczenia, budynki)
 • importowanie plików bmp i jpg (np. podkład, budynek, projekt)
 • drukowanie projektu na dowolnej drukarce w dowolnym formacie
 • dostosowanie formatu i orientacji strony, skali, jednostki miar do indywidualnych potrzeb użytkownika
 • pracę na wielu projektach jednocześnie
 • zarządzanie warstwami: dodawanie, usuwanie, scalanie, łączenie, modyfikowanie i przenoszenie dowolnych warstw projektu
 • zastosowanie różnych narzędzi do rysowania: dowolne rodzaje linii, wielolinie, prostokąty, koła, elipsy, łuki, wstawianie tekstów i symboli
 • modyfikowanie obiektów: obracanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przenoszenie, zmiana kolejności wyświetlania, odbicie lustrzane, skalowanie, kilkadziesiąt typów czcionek i kilka milionów kolorów.
 • dowolne grupowanie i rozgrupowanie obiektów i symboli
 • korzystanie z wielu funkcji edycyjnych dla jednego obiektu lub grupy obiektów (parametry obiektu, cechy obiektu, obwiednia, wypełnienie)
 • zastosowanie edytora formuł do wyliczania wartości obmiarów, wykorzystanie wzorów matematycznych
 • wyświetlanie siatki o zadanej gęstości w postaci punktów lub linii, funkcja przyciągania do siatki i obiektów
 • wyświetlenie opisu do każdej używanej przez Ciebie funkcji
 • użycie funkcji "cofnij - przywróć" oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych
 • współpraca z innymi programami CAD (odczytywanie i zapisywanie projektów w formacie DXF)
 • eksport obmiarów do programu kosztorysowego Norma

Biblioteki symboli

Kierując się potrzebami i uwagami użytkowników, Athenasoft wzbogaciła program o biblioteki gotowych obiektów stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, wodociągowych, klimatyzacyjnych, centralnego ogrzewania i alarmowych. Wygląd obiektów oraz ich cechy zostały zaprojektowane na podstawie polskich norm. Poszczególne obiekty biblioteki pogrupowane są w kilkupoziomowym drzewie kategorii. Po rozwinięciu danego poziomu drzewa i kliknięciu na konkretnym elemencie w prawym dolnym rogu okna biblioteki pojawia się symbol danego obiektu (rys.1).

1. Biblioteka obiektów dostarczana wraz z programem RYSUNEK.

Biblioteka może pozostawać na ekranie przez cały czas pracy z rysunkiem umożliwiając, poprzez dwukrotne kliknięcie myszą, szybkie wstawianie symboli. Jeśli podczas wstawiania (to znaczy wtedy, gdy zarys obiektu znajdzie się nad rysunkiem), będzie naciskany klawisz , wstawiany symbol zostanie obrócony o 90O względem poprzedniego położenia.

Każdy obiekt biblioteczny jest opisywany wieloma różnymi obmiarami oraz domyślnie przypisanymi cechami. Niektóre z tych cech mają z góry określone wartości, a dla innych - wartości wprowadza sam użytkownik. Na przykład dla takiego obiektu jak 'zestaw gniazd wtykowych w kasecie podłogowej' określone są następujące dane: ilość gniazd komputerowych, ilość gniazd nierezerwowanych, prąd znamionowy, napięcie znamionowe, liczba styków i wysokość montażu, zaś takie cechy jak oznaczenie obiektu w projekcie, materiał, producent, typ, czy numer katalogowy są puste i, jeśli zajdzie taka potrzeba, mogą zostać wypełnione przez projektanta (rys. 2). Do katalogu cech domyślnych użytkownik może również dodać inne cechy.

Rys. 2. Obiekt "zestaw gniazd wtykowych w kasecie podłogowej - komputerowe i nierezerwowane" wraz z cechami, punktami charakterystycznymi i edytowanymi tekstami.

Obiekty biblioteczne mają dodatkowe właściwości, ułatwiające ich projektowanie. Na karcie 'Punkty charakterystyczne' znajduje się lista punktów charakterystycznych wszystkich obiektów wchodzących w skład obiektu bibliotecznego. Z listy tej można wybrać te punkty, do których mają być przyciągane inne rysowane obiekty. Wybranie właściwych punktów przyciągania ułatwi potem łączenie obiektów, które będą 'przyczepiały się' w odpowiednich miejscach.

Każdy obiekt biblioteczny, tak jak i inny zgrupowany obiekt, może zawierać 'w sobie' teksty go opisujące. Aby można je było modyfikować bez konieczności rozgrupowania obiektu, a co za tym idzie bez tracenia informacji na przykład o jego cechach, we właściwościach wprowadzono nową kartę 'Edytowane teksty', która daje narzędzie do takiej edycji.

Na rysunkach zamieszczonych poniżej pokazano fragmenty standardowych bibliotek symboli oraz schematy instalacji wykonane przy pomocy tych bibliotek.

Rys. 3. Biblioteka symboli CO, elektrycznych, alarmowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych dostarczanych wraz z RYSUNKIEM.

Rys. 4. Plan budynku zaimportowany z programu AutoCad, na którym naniesiono schemat instalacji elektrycznej zasilającej.

Rys. 5. Plan budynku z naniesioną instalacją wentylacyjną.

Rys. 6. Plan budynku z naniesioną instalacją alarmową.

Rys. 7. Plan budynku z naniesioną instalacją grzewczą.

Rys. 8. Plan budynku z naniesioną instalacją oświetleniową.

Eksport i import projektów zapisanych w formacie DXF

Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z rysunków utworzonych w programach typu CAD, wprowadzono funkcję importowania projektów zapisanych w formacie DXF, odpowiadającym programowi AutoCad w wersji 14 i 2000. Na rysunkach 4-8 instalacje zostały narysowane na projekcie budynku zaimportowanym z pliku DXF.

Również każdy projekt utworzony w programie RYSUNEK może zostać zapisany formacie DXF AutoCAD-a wersji 14.

Inne ułatwienia przyspieszające pracę

Podczas rysowania nowych, standardowych figur automatycznie są tworzone dla nich domyślne obmiary i użytkownik nie musi sam wpisywać formuł, które je obliczają. Ilość i rodzaj obmiarów zależna jest od typu obiektu. Na przykład dla linii będzie to jej długość, a dla figur zamkniętych - powierzchnia i obwód. Do właściwości obiektu została dodana karta 'Właściwości obmiaru', na której dla standardowych figur wyświetlana jest lista zawierająca identyfikatory, nazwy i wartości domyślnie zdefiniowanych obmiarów. Oczywiście użytkownik może również tworzyć nowe typy obmiarów i usuwać istniejące (rys.9).

Rys. 9. Automatycznie utworzone przez program obmiary figury Elipsa.

W nowej wersji programu wprowadzono także ułatwienia w interfejsie użytkownika, które znaczne przyspieszają proces rysowania.

Na przykład, aby zmienić obwiednię czy wypełnienie obiektu, otworzyć lub zamknąć łuk lub kształt zamknięty, nie trzeba przechodzić do menu lub pasków narzędzi, lecz można to zrobić we właściwościach obiektu.

Do biblioteki obiektów można obecnie dodawać pojedyncze linie o różnych parametrach. Wstawienie takiej linii z biblioteki do rysunku spowoduje wygenerowanie wielolinii z obwiednią i cechami takimi jak parametry zachowanej linii.

Bardzo przydatnym nowym narzędziem jest przyciąganie obiektów do punktów charakterystycznych obiektów już istniejących. Mechanizm ten działa, gdy w trakcie rysowania nowych figur, wstawiania obiektów z biblioteki, skalowania, zmiany położenia wybranego punktu obiektu lub przesuwania obiektu zostanie naciśnięty klawisz .

Nowe, wygodne funkcje są teraz dostępne dzięki szerokiemu wykorzystaniu klawisza . Są to: zaznaczanie kilku obiektów, kopiowanie obiektów podczas przeciągania ich w inne miejsce, przyciąganie końców linii lub tekstu do prostej, do poziomu lub pionu w trakcie zmiany ich położenia, rysowanie łuków o kątach większych niż 180 stopni, proporcjonalne skalowanie w osiach X i Y, gdy rozmiar obiektu zmieniany jest wzdłuż przekątnej, stopniowane (co 15 stopni) obracanie wybranej figury.

Z innych usprawnień wprowadzono nowy pasek narzędzi dający dostęp do ustawień siatki i biblioteki obiektów, przyspieszono wyświetlanie siatki, wprowadzono skalowalne fonty, możliwość powiększania obrazu do 2000% oraz wygodniejszą obsługę opcji systemu i projektu

RYSUNEK, to nowoczesna i łatwa w obsłudze polska aplikacja do projektowania, szkicowania i wymiarowania obiektów. Program jest przeznaczony do tworzenia rysunków technicznych dla dowolnych branż, takich jak:
budownictwo, automatyka, energetyka.

RYSUNEK przeznaczony jest dla kosztorysantów, wykonawców i inwestorów sporządzających rysunki obiektów budowlanych oraz dla tych, którzy w codziennej pracy zajmują się wykonywaniem różnego typu dokumentacji technicznych. Jest to prosty w obsłudze program CAD umożliwiający sporządzanie dwuwymiarowych rysunków.

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
 
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej