Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna >
Strona glówna Strona główna
 

SYSTEM GRAFFITI
MODUŁY GRAFFITI
PAKIETY
Wymagania sprzętowe
 
Jeżeli chcecie Państwo poznać szerzej system Graffiti
prosimy o kontakt z naszym
działem handlowym
tel (022) 750 10 50
email: alatea@alatea.pl
 

 

 

 

 

Graffiti według klasyfikacji MRPII

 

Informatyka jako narzędzie do budowy automatycznych systemów informacyjnych stanowi absolutny priorytet każdego przedsiębiorstwa działającego w warunkach konkurencji. Przedsiębiorstwo wolnorynkowe zmuszone jest do ciągłego doskonalenia swojego działania. Informatyka to sposób na budowę nowoczesnych, konkurencyjnych przedsiębiorstw rynkowych.

Przedsiębiorstwa od dawna inwestują w automatyzowanie wykonywanie czynności związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji, w celu obniżenia kosztów i przyspieszenia tych czynności. Niestety automatyczne systemy informacyjne zawsze były bardzo drogie i pracochłonne w tworzeniu i wdrażaniu do użytku. Konsekwencją wysokich kosztów jest wybiórcze stosowanie informatyki w przedsiębiorstwach. Aby zminimalizować koszty i maksymalizować efekt stosowania technologii informatycznej, automatyzacji podlegały tylko czynności najbardziej pracochłonne i zarazem najprostsze w realizacji. Systemy informatyczne pierwotnie powstawały wewnątrz firm, dla których były budowane. Rozwojem oprogramowania zajmowały się ich własne służby informatyczne. Wraz ze wzrostem złożoności automatycznych systemów informacyjnych, rolę dostawcy systemów przejmują wyspecjalizowane firmy zajmujące się budową rozwiązań dostępnych "z półki" lub wykonywaniem systemów na zamówienie. Pojawienie się koncepcji relacyjnych systemów zarządzania bazami danych, oraz opracowanie standardów zarządzania przedsiębiorstwami umożliwiły powstanie nowej generacji systemów, zwanych zintegrowanymi.

Systemy zintegrowane wykorzystują paradygmat wspólnej bazy danych, jako podstawowego medium zapewniającego spójną pracę wielu modułów użytkowych, realizujących różne zadania. Systemy zintegrowane, wytwarzane przez wyspecjalizowane firmy software'owe, mają na celu kompleksową informatyzację całego przedsiębiorstwa. Najczęściej implementowaną funkcjonalnością systemów zintegrowanych jest całościowa obsługa zagadnień finansów, księgowości, logistyki i kadr. Jest to funkcjonalność podstawowa dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw rynkowych, będących końcowymi nabywcami takich systemów. W dalszej kolejności systemy zintegrowane rozwijane są w kierunku dziedzin specyficznych dla konkretnych segmentów rynku (bankowości, ubezpieczeń, produkcji przemysłowej, telekomunikacji). Wynika to z realiów działania firm oferujących rozwiązania zintegrowane. Firmy te odnoszą sukces rynkowy wtedy, gdy ich oferta skierowana jest do możliwie szerokiego kręgu odbiorców. Dlatego najlepiej i najwcześniej opracowywane są moduły najczęściej używane. Ta sytuacja umożliwia funkcjonowanie na rynku wielu firmom oferującym systemy wyspecjalizowane - na przykład systemy billingowe dla firm telekomunikacyjnych. Takie dedykowane rozwiązania mają wysokie parametry użytkowe, wynikające z ilości czasu, wiedzy i środków, jakie są w stanie przeznaczyć na ich rozwój firmy autorskie. Są częściej wybierane przez końcowych użytkowników niż analogiczne rozwiązania będące elementami systemów zintegrowanych.

W 1989 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania Produkcją i Zapasami APICS (American Production and Inventory Control Society) zdefiniowało i opublikowało standard MRPII. który obecnie jest powszechnie stosowany we wszystkich większych zintegrowanych systemach informatycznych. Systemy klasy MRPII należą do klasy systemów zintegrowanych, gdzie wszystkie informacje dostępne są natychmiast we wspólnej bazie danych przedsiębiorstwa. a dane nie muszą być wpisywane wielokrotnie.

 

Dzięki możliwościom rozbudowy systemu, wbudowanym mechanizmom współpracy z obcymi rozwiązaniami informatycznymi oraz możliwości rozwijania zgodnie z potrzebami odbiorcy, Graffiti można uznać za rozwinięty wariant MRPII.

Wyniki wdrożenia systemów klasy MRPII:

 • 7-19% poprawa wydajności pracy.
 • Do 95% poprawa terminowości dostaw
 • 30-40% skrócenie czasu powstawania wyrobu.
 • Do 50% zwiększenie zysku.
 • Równomierna podaż wyrobów finalnych.
 • Poprawa funkcjonowania magazynów materiałówi produktów. zmniejszenie zapasów.
 • Lepsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych.
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.

Wdrożony w całości system klasy MRPII umożliwia:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na wszystkich trzech
  poziomach: operacyjnym. taktycznym i strategicznym (poprawa wskaźników ekonomicznych, usprawnienie funkcjonowania procesów biznesowych).
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa (rachunkowość.
  planowanie, kontroling) i wspomaganie administracji.
 • Zarządzanie i obsługę łańcuchów dostaw towarów (Suply Chain Management).
 • Planowanie i koordynowanie produkcji.
 • Kompleksowe monitorowanie zasobów i przepływu zleceń produkcyjnych i optymalizacja czasu realizacji.

Poza materiałami związanymi bezpośrednio z produkcją, MRPII uwzględnia także materiały pomocnicze, zasoby ludzkie, pieniądze, czas, środki trwałe i inne. W "MRPII Standard System". oficjalnym opisie MRPII. przedstawiono 16 grup funkcji. które ma on spełniać. Każda z nich znajduje odzwierciedlenie w Graffiti (tabela poniżej).

GRUPA FUNKCJI
MODUŁY SYSTEMU
Planowanie sprzedaży i produkcji
Logistyka
Zarządzanie popytem
Logistyka
Harmonogram spływu produkcji
Produkcja
Planowanie potrzeb materiałowych
Planowanie Produkcji
Wspomaganie zarządzania materiałami
Produkcja
Transakcje strumienia materiałowego
Gospodarka Magazynowa
Sterowanie zleceniami
Produkcja
Sterowanie produkcją
Produkcja
Planowanie zdolności produkcyjnych
Produkcja
Sterowanie stanowiskiem roboczym
Produkcja
Zakupy materiałowe
Produkcja Logistyka
Planowanie dystrybucji
Produkcja Logistyka
Narzędzia i pomoce warsztatowe
Produkcja
Interfejsy modułów finansowych
Finanse i Księgowość
Symulacje
Finanse i Księgowość
Pomiar działania systemu
Finanse i Księgowość
Logistyka

 

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
 
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej