Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna >
Strona glówna Strona główna
 

SYSTEM GRAFFITI
MODUŁY GRAFFITI
PAKIETY
Wymagania sprzętowe
 
Jeżeli chcecie Państwo poznać szerzej system Graffiti
prosimy o kontakt z naszym
działem handlowym
tel (022) 750 10 50
email: alatea@alatea.pl
 

 

 

 

 

Graffiti - zakres funkcjonalny

 

Graffiti i Graffiti.lite.

 
Ofertowanie
Graffiti
Graffiti.lite
Ewidencja zapytań ofertowych od klienta
+
+
Ewidencja ofert
+
+
Statusowanie stanu ofert (w edycji, do zatwierdzenia, do wysłania, wysłane, zamknięte)
+
 
Wysyłanie ofert poprzez pocztę elektroniczną
+
+
Zestawienia zbiorcze realizacji ofert
+
+
Zestawienia ofert definiowalne
+
+
 
 
Logistyka
Graffiti
Graffiti.lite
Ewidencja zamówień klienta
+
+
Możliwość wiązania zamówienia klienta z ofertą
+
+
Możliwość importu zamówienia klienta na podstawie pliku tekstowego wg zdefiniowanego profilu importu
+
 
Wysyłanie potwierdzeń zamówień poprzez pocztę elektroniczną
+
+
Analiza wysokości kredytu kupieckiego podczas rejestracji zamówień klienta
+
+
Statusowanie zamówień klienta (w edycji, w realizacji, zamknięte)
+
 
Rezerwacje stanów dla zamówień klienta
+
+
Rezerwacje odłożone dla stanów przyszłych dla zamówień klienta
+
 
Priorytetowanie rezerwacji
+
 
Zestawienia definiowalne zamówień klienta
+
+
Analizy terminowości realizacji zamówień klienta
+
 
Symulacje kosztów i potencjalnego terminu wykonania zlecenia klienta na podstawie technologii
+
bez MRPII
Badanie stopnia realizacji zamówienia klienta
+
status
Ewidencja zleceń transportowych
+
 
Możliwość wiązania zleceń transportowych i zamówień klienta
+
 
Ewidencja kart użycia środków transportu
+
 
Ewidencja napraw środków transportu
+
 
Analizy efektywności wykorzystania środków transportu
+
 
Prowadzenie cenników dla środków transportu
+
 
Ewidencja zapotrzebowań na materiały i półwyroby
+
+
Generowanie zapotrzebowań na podstawie długoterminowego planu produkcji
+
 
Generowanie zapotrzebowań dla zleceń produkcyjnych na podstawie technologii produkcyjnej
+
+
Rezerwacje stanów magazynowych na podstawie zapotrzebowań
+
+
Rezerwacje odłożone dla stanów przyszłych dla zapotrzebowań
+
 
Statusowanie zapotrzebowań (w edycji, w realizacji, zamknięte)
+
+
Badanie stopnia realizacji zapotrzebowania
+
status
Ewidencja zamówień dostawy (materiały, towary handlowe)
+
+
Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie zamówień klienta w realizacji
+
+
Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie stanów minimalnych
+
+
Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie rotacji i stanów aktualnych
+
 
Możliwość generowania zamówień dostawy na podstawie planu zamówień towarów handlowych
+
 
Ewidencja zamówień produkcji
+
 
Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie zamówień klienta w realizacji
+
+
Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie stanów minimalnych
+
+
Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie rotacji i stanów aktualnych
+
 
Możliwość generowania zamówień produkcji na podstawie planu długoterminowego
+
 
Możliwość wiązania zamówienia dostawy/produkcji ze zleceniem transportu
+
 
Statusowanie zamówień dostawy/produkcji (w edycji, w realizacji, zamknięte)
+
+
Zestawienia definiowalne zamówień dostawy/produkcji
+
+
Badanie terminowości dostawy
+
 
Analiza stopnia realizacji zamówienia dostawy
+
status
Analiza stopnia realizacji zamówienia produkcji
+
status
Ewidencja zapytań cenowych do dostawców
+
 
Możliwość wiązania potwierdzonego zapytania cenowego z zamówieniem dostawy
+
 
Statusowanie zapytań cenowych (w edycji, wysłane, potwierdzone, zamknięte)
+
 
Rejestracja cennika zakupowego
+
+
Zestawienia cen dla dostawców
+
+
Badanie zgodności cen przy dostawach
+
 
Prowadzenie harmonogramu dostaw i wysyłek
+
 
 
 
Sprzedaż
Graffiti
Graffiti.lite
Ewidencja cenników
+
+
Cenniki czasowe
+
+
Cenniki dla grup kontrahenckich
+
+
Cenniki dla grup rabatowych
+
+
Cenniki indywidualne dla kontrahenta
+
+
Cenniki walutowe
+
+
Cenniki dla deklarowanych jednostek miar
+
 
Cenniki netto i brutto
+
+
Generowanie zmian globalnych w cenniku na podstawie tabel marżowych
+
+
Ewidencja rabatów dla grup kontrahenckich
+
+
Rabaty incydentalne predefiniowane
+
 
Rabaty incydentalne deklarowane podczas wystawiania faktur
+
 
Rabaty strukturalne uzależnione od wielkości obrotów
+
 
Definiowanie indeksów bonusowych w funkcji rozchodu towarów lub wysokości obrotu
+
 
Zarządzanie akcjami promocyjnymi
+
 
Generowanie i ewidencja faktur sprzedaży
+
+
Generowanie i ewidencja faktur eksportowych
+
+
Katalogowanie faktur sprzedaży
+
+
Możliwość generowania pozycji faktury na podstawie stanów magazynowych
+
+
Możliwość sprzedaży z wielu magazynów
+
+
Możliwość generowania pozycji faktury na podstawie listy indeksów
+
+
Możliwość generowania pozycji faktury na podstawie istniejących dokumentów Wz
+
+
Możliwość budowania związku i generowania pozycji na podstawie zamówienia klienta
+
+
Możliwość generowania dokumentu Wz automatycznie na podstawie wystawionej faktury
+
+
Możliwość automatycznej fiskalizacji sprzedaży
+
+
Możliwość otwarcia zamkniętej faktury
+
+
Możliwość korygowania faktur na podstawie faktury wskazanej
+
+
Analizy sprzedaży
+
+
Środowisko do definiowania nowych zestawień
+
 
Możliwość definiowania rodzajów dokumentów sprzedaży
+
+
Możliwość definiowania rodzajów pozycji dokumentów sprzedaży
+
+
Definiowanie profilów komunikacji z drukarkami fiskalnymi
+
+
Definiowanie limitów kupieckich (w zależności od wartości dokumentów niezapłaconych, przeterminowanych, deklarowanych współczynników, liczby dni przeterminowania)
+
statyczne
Możliwość definiowania podziałów listy kontrahentów wg kryteriów własnych
+
 
Możliwość deklarowania nastaw predefiniowanych wykorzystywanych podczas fakturowania (sposoby płatności, zestaw cen, fiskalizacje, odbiorcy, blokady...)
+
 
 
 
Gospodarka Magazynowa
Graffiti
Graffiti.lite
Ewidencja dokumentów zwiększenia przychodu z zewnątrz (Pz)
+
+
Ewidencja dokumentów zwiększenia rozchodu z zewnątrz (Wz)
+
+
Ewidencja dokumentów zwiększenia rozchodu wewnętrznego (Rw)
+
+
Ewidencja dokumentów zwiększenia przychodu wewnętrznego (Pw)
+
+
Ewidencja dokumentów przesunięć międzymagazynowych (MM-, MM+)
+
+
Ewidencja dokumentów protokołów rozbieżności (Pr+, Pr-)
+
+
Możliwość generowania dokumentów umniejszających przychód - zwroty do Pz, Pw, MM+
+
+
Możliwość generowania dokumentów umniejszających przychód - zwroty do Wz, Rw, MM-
+
+
Możliwość generowania dokumentów korygujących dokumenty podstawowe
+
+
Możliwość przyjmowania towarów bez ceny
+
+
Możliwość automatycznego generowania dokumentów korygujących wartość rozchodów dla dokumentów werfikujących cenę dostaw
+
 
Możliwość definiowania własnych dokumentów obrotu magazynowego
+
+
Możliwość importu dokumentów magazynowych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu komunikacji
+
 
Możliwość automatycznego generowania dokumentu MM+ na podstawie dokumentu MM-
+
+
Możliwość budowania związku pomiędzy dokumentem Pz i zamówieniem dostawy
+
 
Możliwość generowania dokumentu Pw na podstawie raportu produkcji
+
 
Zestawienia dokumentów magazynowych
+
+
Identyfikacja dostaw i cech dostaw
+
 
Możliwość generowania rozchodów dostaw wg algorytmu FIFO
+
+
Możliwość wskazywania wydawanych dostaw podczas generowania dokumentu rozchodu
+
+
Wycena dokumentów rozchodu wg ceny rzeczywistej (na podstawie ceny dostaw)
+
+
Prowadzenie tabeli przeliczników jednostek dla indeksów magazynowych
+
+
Możliwość przyjmowania indeksów w jednostkach różnych od jednostek magazynowych
+
 
Badanie stanów wg jednostek opakowań dla indeksu
+
 
Ewidencja stanów magazynowych rzeczywistych i stanów do dyspozycji
+
+
Identyfikacja lokalizacji indeksów na magazynie
+
 
Statystyki indeksów
+
 
Analizy obrotów na kartotekach i dostawach
+
 
Wiekowania stanów
+
 
Zestawienia definiowalne
+
+
Kartoteka ilościowo-wartościowa dla wskazanych magazynów na wybrany dzień
+
+
Generowanie i ewidencja arkuszy inwentaryzacyjnych
+
+
Możliwość rejestracji stanów z natury
+
+
Możliwość automatycznej generacji protokołów rozbieżności
+
+
Możliwość blokowania obrotu na wybranych magazynach lub indeksach na czas spisu z natury
+
+
Analizy rotacji na podstawie definiowanych współczynników
+
 
 
 
Finanse i Księgowość
Graffiti
Graffiti.lite
Księgowanie sprzedaży na podstawie szblonów księgowania
+
+
Księgowanie faktur zakupu na podstawie szablonów księgowania
+
+
Księgowanie dokumentów magazynowych na podstawie szablonów księgowania
+
+
Księgowanie raportów kasowych na podstawie szablonów ksiegowania
+
+
Księgowanie wyciągów bankowych na podstawie szablonów księgowania
+
+
Księgowanie płac na podstawie szablonów księgowania
+
+
Księgowanie amortyzacji środków trwałych oraz operacji na środkach trwałych na podstawie szablonów księgowania
+
+
Księgowania ręczne: dokumenty PK
+
+
Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów PK
+
+
Możliwość księgowań wg matryc dekretów
+
+
Możliwość tworzenia i wykorzystywania harmonogramów księgowań dla okresów bilansowych
+
 
Definiowanie formuł poprawności księgowań na poziomie dokumentu PK i okresu bilansowego
+
+
Ewidencja obrotów na kontach
+
+
Ewidencja obrotów walutowych
+
+
Dziennik księgowań
+
+
Analiza zapisów na kontach
+
+
Plan kont: możliwość wykorzystania makr
+
+
Analiza obrotów na kontach i zapisów - zestawienia definiowalne
+
+
Ewidencja rejestrów VAT
+
+
Ewidencja rozrachunków na poziomie poszczególnych zapisów
+
+
Generowanie automatycznych rozrachunków dla pozycji raportów kasowych i wyciągów bankowych (dla wykrytych związków z dokumentami sprzedaży lub zakupu)
+
 
Definiowalne zestawienia rozrachunkowe
+
 
Wiekowanie rozrachunków
+
+
Generowanie not odsetkowych dla definiowanych tabel odsetkowych
+
+
Generowanie i ewidencja wezwań do zapłaty
+
+
Generowanie i ewidencja potwierdzeń sald
+
+
Ewidencja raportów kasowych
+
+
Ewidencja dokumentów KP (kasa przyjmie) i KW (kasa wyda) w ramach raportów kasowych
+
+
Prowadzenie kas walutowych
+
+
Możliwość budowy związków pomiędzy dokumentami KP, KW i fakturami sprzedaży lub zakupu
+
+
Zestawienia definiowalne dla pozycji raportów kasowych
+
 
Generowanie przelewów
+
+
Ewidencja wyciągów bankowych
+
+
Możliwość tworzenia pozycji wyciągów bankowych na podstawie przelewów
+
+
Możliwość eksportowania przelewów do pliku tekstowego wg zadeklarowanego profilu
+
+
Zestawienia definiowalne dla pozycji wyciągów bankowych
+
+
Generowanie i ewidencja różnic kursowych dla rozrachunków
+
+
Generowanie i ewidencja przeszacowań dla walutowych rozrachunków nierozliczonych
+
+
Generowanie i ewidencja przeszacowań środków własnych walutowych
+
+
Generowanie i ewidencja różnic kursowych dla środków własnych
+
+
Ewidencja zaliczek
+
 
Możliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami KP, KW
+
 
Możliwość budowy związku pomiędzy zaliczkami a dokumentami zakupu
+
 
Rozliczanie zaliczek
+
 
Zestawienia definiowalne zaliczek
+
 
Ewidencja środków trwałych
+
+
Naliczanie planów amortyzacji metodą liniową i degresywną
+
+
Naliczanie amortyzacji na podstawie planów amortyzacji
+
+
Operacje zmiany wartości środka trwałego
+
+
Operacje likwidacji środków trwałych
+
+
Możliwość importu kartoteki środków trwałych z pliku tekstowego na podstawie definiowalnego profilu
+
+
Ewidencja inwentaryzacji środków trwałych
+
+
Zestawienia definiowalne dla środków trwałych, amortyzacji i operacji na środkach trwałych
+
+
Generowanie arkuszy analiz finansowych: Rachunek Zysków i Strat
+
+ bez planu
Generowanie arkuszy analiz finansowych: Bilans
+
+ bez planu
Generowanie arkuszy analiz finansowych: Cash Flow
+
+ bez planu
Generowanie arkuszy na użytek deklaracji VAT,CIT, PIT, F01...
+
+
Generowanie swobodnie definiowanych arkuszy analiz finansowych
+
+
 
 
Planowanie/Kontroling
Graffiti
Graffiti.lite
Generowanie planu długoterminowego sprzedaży
+
 
Wykorzystanie narzędzi statystycznych przy generowaniu planu długoterminowego sprzedaży
+
 
Generowanie planu długoterminowego produkcji na podstawie planu sprzedaży
+
 
Długoterminowe planowanie produkcji: możliwość bilansowania zasobów i obciążeń
+
 
Generowanie planu zamówień na towary handlowe na podstawie planu długoterminowego sprzedaży
+
 
Ewidencja planów dla definiowanych arkuszy finansowych
+
 
Badanie realizacji planów dla definiowanych planów arkuszy finansowych
+
 
Ewidencja umów sprzedaży
+
 
Ewidencja umów zakupu
+
 
Naliczenie i ewidencja rzeczywistego kosztu wytworzenia dla partii produkcyjnej lub produktu
+
 
Możliwość definiowania kluczy rozdziału dla kosztów pośrednich
+
 
Analizy kosztów i zysków dla wyrobów lub założonych grup wyrobów
+
 
Analizy graficzne
+
 
 
 
Kadry i Płace
Graffiti
Graffiti.lite
Kartoteka pracowników
+
+
Ewidencja umów o pracę
+
+
Ewidencja uprawnień i specjalności
+
+
Kartoteka wojskowa
+
+
Możliwość katalogowania pracowników
+
+
Ewidencja nieobecności
+
+
Rejestracja kart pracy
+
+
Kadry: zestawienia definiowalne
+
+
Ewidencja premii
+
+
Ewidencja dodatków i zasiłków
+
+
Ewidencja potrąceń, kar, pożyczek, zajęć komorniczych
+
+
Ewidencja akordów
+
+
Definiowalne składniki płacowe
+
+
Budowa wzorca generowania listy płac
+
+
Naliczanie płac na podstawie wzorca generowania
+
+
Generowanie przelewów dla listy płac
+
+
Prowadzenie kartoteki dochodowej i podatkowej
+
+
Prowadzenie kartotek definiowanych przez użytkownika
+
+
Emisja dokumentów PIT
+
+
Emisja dokumentów ZUS
+
+
Zasilanie programu PŁATNIK
+
+
Rejestracja rozdzielnika płacowego ogólnego
+
+
Generowanie rozdzielnika płacowego na podstawie kart pracy
+
+
 
 
Produkcja/Kontrola Jakości
Graffiti
Graffiti.lite
Ewidencja technologii dla wyrobów własnych i półproduktów
+
+
Definiowanie technologii poprzez deklarację łańcucha operacji, czasów technologicznych, stanowisk pracy, materiałochłonności, narzędzi, specjalizacji, parametrów kontroli jakości
+
+
Możliwość definiowania technologii wielopoziomowej
+
+
Możliwość ewidencji technologii wielowersyjnej
+
+
Symulacja kosztów i terminów realizacji zadanych wyrobów i półwyrobów
+
+
Planowanie krótkoterminowe produkcji na podstawie zamówień produkcji
+
 
Planowanie krótkoterminowe produkcji na podstawie rezerwacji odłożonych
+
 
Generowanie i ewidencja zleceń produkcyjnych/partii produkcyjnych
+
+
Możliwość definiowania technologii niezależnych od bilblioteki standardowej dla zleceń/partii produkcyjnych
+
+
Planowanie krótkoterminowe: bilansowanie zasobów i obciążeń
+
 
Możliwość rejestracji ruchu detalu
+
+
Ewidencja raportów produkcji
+
 
Rejestracja kart pracy dla zleceń/partii produkcyjnych
+
+
Monitorowanie stopnia zaawansowania produkcji
+
status
Porównywanie materiałochłonności normatywnej i rzeczywistej
+
+
Porównanie kosztów normatywnych i rzeczywistych
+
+
Harmonogram przeglądów i remontów
+
 
Rejestracja remontów przeprowadzonych
+
 
Ewidencja przestojów i awarii
+
 
Analiza przestojów, awarii i przyczyn ich powstawania
+
 
Ewidencja kontroli jakościowych dla dostaw
+
+
Ewidencja kontroli jakościowych dla stanów magazynowych
+
+
Analizy cech jakościowych
+
+
Ewidencja reklamacji i przyczyn ich powstawania
+
 
 
 
Relacje z klientem
Graffiti
Graffiti.lite
Ewidencja kontaktów z klientami i klientami potencjalnymi
+
+
Możliwość rejestracji pełnej informacji o kliencie
+
+
Możliwość definiowania informacji dodatkowej
+
+
Możliwość rejestracji wielowątkowej dla poszczególnego klienta
+
+
Możliwość generowania kalendarza kontaktów
+
+
Katalogowanie klientów i informacji o kliencie
+
+
Analizy efektywności kontaktów
+
+
Kontakty: analizy definiowalne
+
+
Rejestracja informacji o konkurencji i produktach konkurencji
+
+
Prowadzenie cenników produktów konkurencji
+
+
Analiza konkurencji dla potencjalnych klientów
+
+
 
 
Wielooddziałowość
Graffiti
Graffiti.lite
Jednostki oddalone: możliwość pracy on-line na bazie centralnej
+
 
Możliwość komunikacji off-line poprzez wymianę pakietów danych nowych lub zmienionych
+
 
Oddział > Centrala: faktury sprzedaży, dokumenty magazynowe, raporty kasowe
+
 
Centrala > Oddział: słowniki i konfiguracje, informacje o zapłatach
+
 
 
 
Administracja
Graffiti
Graffiti.lite
Możliwość zapisu ważniejszych zestawień w formacie akceptowanym przez Excela
+
+
Możliwość wysyłania bezpośredniego wszystkich raportów jako załącznik do poczty elektronicznej
+
+
Możliwość wysyłania bezpośredniego wszystkich raportów jako załącznik do skrzynek systemu komunikacji wewnętrznej
+
+
Diagnozowanie integralności danych
+
+
Diagnozowanie stanu baz
+
+
Archiwizacja danych
+
+
Możliwość generowania niektórych raportów i zdarzeń automatycznie wg zdefiniowanego terminarza
+
 
Szczegółowy system uprawnień
+
+
Identyfikacja ważniejszych zdarzeń
+
+
 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
 
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej