Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna >
Strona glówna Strona główna
 

SYSTEM GRAFFITI
MODUŁY GRAFFITI
PAKIETY
Wymagania sprzętowe
 
Jeżeli chcecie Państwo poznać szerzej system Graffiti
prosimy o kontakt z naszym
działem handlowym
tel (022) 750 10 50
email: alatea@alatea.pl
 

 

 

 

 

Ekonom Graffiti

 

Finanse i Księgowość

W skład tego modułu wchodzą Finanse i Księgowość oraz Środki Trwałe i Kontroling. Udostępnia on narzędzia elastycznego konstruowania obszaru finansowo-księgowego i wyznaczania jego relacji z innymi częściami Systemu.

Obszar finansowo-księgowy jest jedną z integralnych części przedsiębiorstwa - bez względu na jego specyfikę. Tym ważniejsze zatem staje się dla Ciebie dobranie odpowiedniego oprogramowania, chroniącego Cię od wielu ludzkich błędów - które tak wiele mogą kosztować - i pozwalającego Ci, dzięki automatyzacji wielu procesów, znacznie skrócić operacje związane ze sferą finansowo-księgową.

Graffiti udostępnia Ci między innymi takie elementy oprogramowania finansowo-księgowego jak:

 • Możliwość definiowania dodatkowych rodzajów dokumentów księgowych (na bazie predefiniowanych dokumentów księgowych).
 • Kartotekę dostawców i odbiorców.
 • Zestawienia obrotów.
 • Rozrachunki.
 • Zestawienia zysków w funkcji dostawców i odbiorców.
 • Ewidencję dokumentów zakupu i sprzedaży.
 • Ewidencję raportów kasowych i wyciągów bankowych.
 • Kwity KP i KW.
 • Możliwość automatycznego sprzężenia procesu fakturowania z przyjmowaniem gotówki.
 • Jednoczesne prowadzenie wielu kas.
 • Bufor dokumentów - tj. doraźne miejsce przechowywania dokumentów do czasu zaksięgowania, w którym znajdujące się dokumenty będziesz mógł modyfikować. Bufor uwzględniany jest we wszystkich zestawieniach.
 • Przy dokumentach o charakterze seryjnym (powtarzalnym) - matryce księgowań, zapewniające dodatkowo, oprócz definicji dekretacji, możliwość wskazania rejestru VAT.
 • Możliwość generowania PK różnic kursowych dla dokumentów walutowych znajdujących się na dowolnym etapie procesu księgowania (tj. dla dokumentów walutowych zaksięgowanych lub wciąż znajdujących się w buforze).
 • Dostęp do funkcji pozwalającej na zmianę statusu dokumentów - księgowanie lub przywracanie do bufora wybranych dokumentów.

Dostępne rodzaje dokumentów
Graffiti udostępnia Ci wiele predefiniowanych podstawowych typów dokumentów (takich jak faktury sprzedaży i zakupu, rachunki, raporty kasowe, wyciągi etc.), w obrębie których możesz tworzyć własne rodzaje dokumentów, przez formowanie udostępnianych zestawów parametrów konfiguracyjnych.

Zestawienia
Częstokroć od prawidłowej oceny sytuacji, zależy skuteczność Twojego działania. Dlatego - zwłaszcza w obszarze finansowo - księgowym - dostęp (lub jego brak) do odpowiednich zestawień może oznaczać powodzenie (lub fiasko) podejmowanych przez Ciebie, często obciążonych sporym ryzykiem, działań.

Zestawienia podstawowe
Graffiti "na dzień dobry" oferuje Ci kilka predefiniowanych zestawień:

 • Obroty konta (analitycznie/syntetycznie).
 • Zapisy na koncie (analitycznie/syntetycznie).
 • Obroty walutowe dla poszczególnych kont.
 • Zestawienie zbiorcze obrotów (lub zapisów) kont.
 • Zestawienia dotyczące rozliczenia VAT.
 • Wydruk/przeglądanie rejestrów VAT.
 • Zestawienia zbiorcze do potrzeb deklaracji VAT-7.
 • Zestawienia dodatkowe i wskaźniki.
 • Bilans oraz Rachunek Zysków i Strat (wersja kalkulacyjna i porównawcza).
 • Zestawienia pomocnicze do celów podatku dochodowego (CIT-2, PIT-5).
 • Zestawienia dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (F-01).
 • Zestawienia dla potrzeb Zakładów Pracy Chronionej.
 • Zestawienia wskaźnikowe.

Co jeszcze możesz zrobić z zestawieniem predefiniowanym?
Każde zestawienie zaopatrzone jest w zestaw filtrów, których wykorzystywanie pomaga ograniczyć obszar danych branych pod uwagę podczas generowania zestawień; w ten sposób z jednego typu zestawienia, naprawdę może powstać nie jeden, a kilka raportów.

Kreator zestawień
Wykorzystując kreatora zestawień - narzędzie konstruowania matryc analiz ekonomicznych - możesz łatwo zaprojektować dowolne zestawienie od obrotów wybranych kont (np. zleceń) w podziale na branże. Struktura takich zestawień, zapisana w bazach systemowych, może być potem wielokrotnie przez Ciebie wykorzystywana.

Rozrachunki: pracuj wydajniej
Wykorzystując niektóre opcje udostępniane przez System, możesz usprawnić również rozrachunkową stronę swojej działalności. Co może Ci w tym pomóc?

 • Analiza rozrachunków dla kontrahentów, urzędów (skarbowych, celnych, ZUS-u itp.), pracowników i pozostałych kont.
 • Podział podstawowy na należności i zobowiązania z uwzględnieniem filtrowania dla danego konta syntetycznego (np. 201-x), dla konkretnego kontrahenta (np. kontrahent o numerze 100) oraz dla konkretnej analityki (np. 201-100 - należności i zobowiązania wynikające tylko z syntetyki 201 dla kontrahenta o numerze 100).
 • Podział rozrachunków na nie rozliczone (terminowe i przeterminowane) oraz rozliczone.
 • Śledzenie poszczególnych rozliczeń danej transakcji poprzez zapisy na rozrachunkach.
 • Zestawienie rozrachunków stanu bieżącego bądź na koniec okresu (historia rozrachunków).
 • Generowanie wydruków: wezwań do zapłaty z odsetkami bądź bez, not odsetkowych, potwierdzeń sald, poleceń przelewu.
 • Wiekowanie rozrachunków przeterminowanych w funkcji dowolnej - określanej przez Ciebie - ilości dni.

Kartoteki
Tak jak w całym systemie Graffiti, w obszarze finansowo-księgowym dużą rolę odgrywa możliwość tworzenia kartotek, pozwalających - oprócz znacznego przyspieszenia pracy i uniknięcia wielu błędów - przeprowadzanie w późniejszym czasie wielu analiz, bazujących na danych wprowadzonych do kartotek. Próbując w skrócie naszkicować możliwości tej funkcjonalności, warto podkreślić kilka jej parametrów :

 • Podział kartotek kontrahentów na rozrachunkowe (rozliczenie płatnością odroczoną) i gotówkowe (bez możliwości wypełniania rozrachunków).
 • Dostępne zestawienia dla potrzeb statystycznych - takie jak w rozrachunkach.
 • Kartoteka pracowników i rozrachunki z pracownikami - do celów rozliczeń zaliczek.
 • Kartoteka Urzędów.
 • Kartoteki uniwersalne - jako rozwinięcie planu kont (np. kartoteka zleceń); jest to dodatkowy element dla programu Finansowo - Księgowego działającego samodzielnie bez powiązania z modułem produkcyjnym bądź handlowym.
 • Tabele kursów walut.

Środki Trwałe
Graffiti pozwoli Ci w precyzyjny sposób zawiadywać środkami trwałymi, oferując funkcjonalności, które dadzą Ci dobre rozeznanie w sytuacji:

 • Ewidencja (ilościowa i wartościowa) środków trwałych amortyzowanych w czasie i niskocennych.
 • Amortyzacja liniowa i degresywna środków trwałych.
 • Ewidencja wydziałowa środków trwałych.
 • Inwentaryzacja środków trwałych.
 • Automatyczne generowanie księgowania okresowych umorzeń.
 • Określenie wartości zakupu, wartości wpisowej oraz wybranej metody umorzeń.
 • Analizy tabeli umorzeń i wartości księgowej.
 • Dynamiczne przydzielanie miejsc użytkowania środków trwałych.
 • Zestawienia dotyczące środków trwałych refundowanych (ZPChR).
 • Rozliczenie ulg inwestycyjnych.
 • Definiowanie na podstawie szablonów interfejsu dokumentów wg życzenia użytkownika.
 • Dostęp do dokumentów :
  - OT przyjęcie,
  - MT zmiana stanowiska kosztów,
  - PK zmiana wartości lub stopy procentowej,
  - PTR przyjęcie nieodpłatne środków trwałych,
  - PTZ przekazanie nieodpłatne środków trwałych,
  - LTS likwidacja ze sprzedażą,
  - LTZ likwidacja ze złomowaniem,
  - ewidencja ST w dzierżawie (własnej i obcej).
 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
 
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej