Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > system enova.erp > enova Budżet
 
Enova Logo
Na początek...
O programie
Technologia
Funkcjonalność
Rozwiązania dla biur
rachunkowych
Rozwiązania dla sektora
publicznego
Moduły enova
faktury
handel
księga handlowa
księga inwentarzowa
książka przychodów rozchodów
kadry płace
CRM
preliminarz EŚP
delegacje służbowe
enovaNet Kadry Płace
Moduły zaawansowane
enova dla budżetu
enova rozwiązania dodatkowe
 
Dodatkowe informacje
Cennik enova
Cennik dla biur rachunkowych
enova Promocje
Klienci
Migracja z innych programów
 

O naszej firmie

KONTAKT

Leasing oprogramowania


 

 

 

 

 

enova Rozwiązania dla sektora publicznego - "budżetówki"

 

Główne korzyści:

 • Prowadzenie księgowania wg klasyfikacji budżetowych
 • Skrócenie czasu potrzebnego na zaksięgowanie dokumentów wg klasyfikacji budżetowych.
 • Automatyczne przyporządkowywanie wg klasyfikacji budżetowej wpływów i wydatków
 • Kwotowa i procentowa kontrola wykonania planów
 • Tworzenie sprawozdań budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

Użyte aplikacje:

 • Moduł Księgowość systemu enova
 • Moduł Ewidencja środków pieniężnych systemu enova
 • Dodatek do systemu enova – enova Budżet
 • Dodatek do systemu enova - Analizy MS Excel
 • Microsoft Office Excel

Prowadzenie księgowości jednostki budżetowej

System enova Jednostki budżetowe przeznaczony jest dla jednostek i zakładów budżetowych, które przy księgowaniu na kontach księgowych wykorzystują  klasyfikacje budżetową.  Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości jest możliwość pełnego zdefiniowania klasyfikacji budżetowych wydatków i dochodów z uwzględnieniem części, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla każdej klasyfikacji budżetowej istnieje możliwość rejestracji planów budżetowych oraz ich zmian w formie decyzji.
        Klasyfikacje budżetowe wydatków pozwalają na księgowanie po stronie kosztów (np. faktur zakupu) i wydatków (np. płatności za faktury zakupu), a klasyfikacje dochodów odpowiednio po stronie dochodów i wpływów.
Rozbudowana sprawozdawczość dostosowana do specyfiki budżetu pozwala na wydruki wymaganych sprawozdań na podstawie zarejestrowanych operacji księgowych. Księgowość budżetowa jest jednym z modułów zintegrowanego systemu do zarządzania i księgowości enova.

Modelowe — teoretyczne studium przypadku

Case-study:

Poniższy dokument prezentuje teoretyczne — modelowe studium przypadku wdrożenia funkcjonalności opartej na wykorzystaniu systemu enova, a w szczególności wbudowanych w ten system mechanizmów umożliwiających ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w oparciu o klasyfikację budżetową. Oprócz prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości proponowane rozwiązanie daje możliwość pełnego zdefiniowania równoległych dodatkowych księgowań wg klasyfikacji budżetowych wydatków i dochodów z uwzględnieniem części, działów, rozdziałów i paragrafów. Dla każdej klasyfikacji budżetowej istnieje możliwość rejestracji planów budżetowych oraz ich zmian wprowadzanych na podstawie wydawanych decyzji administracyjnych. Klasyfikacje budżetowe wydatków pozwalają na księgowanie po stronie kosztów (np. faktur zakupu) i wydatków (np. płatności za faktury zakupu), a klasyfikacje dochodów odpowiednio po stronie dochodów i wpływów. Zarejestrowane wg klasyfikacji budżetowej operacje księgowe są podstawą automatycznego tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.Potrzeby klienta:

- Rejestrowanie operacji księgowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz równolegle wg klasyfikacji budżetowych.
- Prowadzenie planów dochodów i wydatków wraz z rejestracją zmian.

- Kontrola „zaangażowania” środków budżetowych i wykonania planu.

- Automatyczne przygotowywanie wymaganych sprawozdań na podstawie zarejestrowanych operacji księgowych.

 

Zaproponowane rozwiązanie

 • Stworzenie klasyfikacji budżetowej jako kolejnych poziomów analityk kont. Możliwość stworzenia grup kont o takiej samej strukturze kont analitycznych .
 • Wprowadzenie na kontach pozabilansowych planów dochodów i wydatków wg klasyfikacji budżetowych z możliwością nanoszenia korekt w trakcie roku
 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych kosztowych i dochodowych (umów, faktur zakupu, not obciążeniowych, faktur sprzedaży, decyzji, not uznaniowych itp.) z odpowiednim podziałem wg klasyfikacji budżetowych.
 • Automatyczne tworzenie rozrachunków z odpowiednim podziałem wynikającym podziału wartości dokumentów wg klasyfikacji budżetowych.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów wg klasyfikacji budżetowych za pomocą zdefiniowanych schematów (księgowanie na konta kosztów, rozrachunków i zaangażowania).
 • Tworzenie przelewów na podstawie zaewidencjonowanych zobowiązań oraz ich eksportowanie do systemów bankowości elektronicznej.
 • Ewidencjonowanie wydatków i wpływów z automatycznym przyporządkowywaniem wg klasyfikacji budżetowej na podstawie informacji odczytanych z rozliczanych dokumentów kosztowych i dochodowych.
 • Możliwość importowania elektronicznych wyciągów bankowych z bankowości elektronicznej lub automatyczne tworzenie wyciągów na podstawie zrealizowanych przelewów.
 • Automatyczne księgowanie tzw. zaangażowania wydatków.
 • Kwotowa i procentowa kontrola wykonania planu i zaangażowania.
 • Automatyczne tworzenie sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp. G
 • Generowanie wezwań do zapłaty (ponagleń) i not odsetkowych.
 • Naliczanie odsetek „kwartalnych”.

Rozwiązanie aplikacyjne:

 • System operacyjny Windows XP lub Windows Vista MS SQL Server 2005
 • Moduł Księgowość systemu enova
 • Moduł Ewidencja środków pieniężnych systemu enova
 • Dodatek do systemu enova – enova budżet
 • Dodatek do systemu enova umożliwiający integrację z MS Excel – Analizy MS Excel
 • MS Excel

Korzyści wdrożenia rozwiązania

 • Skrócenie czasu potrzebnego na zaksięgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i równolegle wg klasyfikacji budżetowych.
 • Wyeliminowanie potrzeby ponownego przyporządkowywania zapłat wg klasyfikacji budżetowej.
 • Automatyczne pobieranie tych informacji z rozliczanych należności i zobowiązań.
 • Kwotowa i procentowa kontrola wykonania planów i zaangażowania.
 • Automatyczne tworzenie sprawozdań budżetowych np. Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

Przyszłość i możliwości rozwoju

 • Przesyłanie sprawozdań budżetowych w postaci elektronicznej.
 • Współpraca z systemami firmy Doskomp.

 

 

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Asseco Wapro
Athenasoft