Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > system enova.erp > enova doddatki
 
Enova Logo
Na początek...
O programie
Technologia
Funkcjonalność
Rozwiązania dla biur
rachunkowych
Rozwiązania dla sektora
publicznego
Moduły enova
faktury
handel
księga handlowa
księga inwentarzowa
książka przychodów rozchodów
kadry płace
CRM
preliminarz EŚP
delegacje służbowe
enovaNet Kadry Płace
Moduły zaawansowane
enova dla budżetu
enova rozwiązania dodatkowe
 
Dodatkowe informacje
Cennik enova
Cennik dla biur rachunkowych
enova Promocje
Klienci
Migracja z innych programów
 

O naszej firmie

KONTAKT

Leasing oprogramowania


 

 

 

 

 

enova - dodatkowe rozwiązania

 


Eko-Soft Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym.

Eko-Soft  Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym.

System Eko-Soft jest dedykowanym rozwiązaniem skierowanym do przedsiębiorstw zajmujących się usługami komunalnymi związanymi z oczyszczaniem miasta czy też eksploatacją zakładów utylizacji odpadów. System ma budowę modułową i może być konfigurowany w zależności od zakresu działalności przedsiębiorstwa.

Eko-Biling - zasadniczy moduł systemu, który obejmuje dane związane z:

 • Kontrahentami
 • Umowami
 • Harmonogramami realizacji usług
 • Fakturami
 • Gospodarką odpadami.

Pozostałymi modułami systemu są:

enova – w zakresie obszaru finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego
Eko - Recykling – Moduł Zagospodarowania i przetwarzania odpadów dedykowany dla przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów
Eko - Green – Moduł zarządzania pracą skierowany m.in. do przedsiębiorstw zajmujących się utrzymanie zieleni, ciągów komunikacyjnych czy też innych usług cyklicznych
Eko - Flota – Moduł zarządzania taborem specjalistycznym funkcjonującym w przedsiębiorstwie np. śmieciarki, linie sortownicze
Eko - Planer – Moduł optymalizacji i wizualizacji tras realizacji usług
Eko - Bin – Moduł zarządzania kontenerami i pojemnikami przedsiębiorstwa.


enova w przychodni

novamed to program do zarządzania przychodnią medyczną ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków medycyny pracy. Program umożliwia pełną kontrolę nad obsługą pacjentów, zarządzanie pracą gabinetów oraz przygotowanie analiz sprawozdawczo- finansowych. Ze względu na szeroko rozbudowany mechanizm słownikowy program oferuje możliwości konfiguracyjne umożliwiające dostosowanie programu do wymogów i specyfiki ośrodka wykonującego  usługi medyczne. Zawiera moduły moduły Rejestracja, Gabinet, Statystyka, Archiwum.

 • Rejestracja: moduł przeznaczony jest dla recepcji. Może być wykorzystywany przez lekarzy do planowania zabiegów i  rezerwacji terminów bez odsyłania pacjenta do recepcji.
 • Gabinet:  dedykowany dla lekarzy dowolnej specjalności lub personelu medycznego wykonującego badania
 • Statystyka: to narzędzie przeznaczone dla administracji. Umożliwia kompleksową analizę pracy gabinetów zarówno  pod względem wykonanych usług medycznych jak i generowanych przychodów.
 • Archiwum: możliwość archiwizowania akt pacjentów określając kategorię akt, ich datę utworzenia i archiwizacji, dostępny jest również nr spisu akt.

Program jest komplementarną częścią  oprogramowania enova.


enova na stacji paliw

Rozwiązanie niszowe z udziałem systemu enova jest dedykowane pojedynczym stacjom paliw jak i dla sieci. Integracja programu PetrOil ze  sterownikami firmy Petromis oraz z programem  enova zapewnia Klientowi  kompleksową obsługę w zakresie sprzedaży paliw oraz dowolnej ilości innych towarów dostępnych na stacjach.  Funkcjonalności programu enova pozwalają użytkownikom objąć jednym, zintegrowanym systemem zarządzania całość procesów biznesowych występujących w pojedynczej stacji paliw lub w ich sieci.
PetrOil jest aplikacją dedykowaną do obsługi stacji paliw opartych na dystrybutorach obsługiwanych przez sterowniki firmy Petromis.
Program wraz  z dystrybutorami może pracować w trzech trybach; 

 1. tryb ręczny (najczęściej stosowany)– każde tankowanie powoduje zablokowanie dystrybutora do czasu wystawienia dokumentu sprzedaży, 
 2. tryb automatyczny – tankowania z wybranego dystrybutora są automatycznie rejestrowanedo bufora tankowań po czym dystrybutor  jest uwalniany,  
 3. tryb buforowy – możliwość ustawienia bufora tankowań dla dystrybutora co powoduje, że blokowany on jest po wykonaniu określonej liczby tankowań (dane o tankowaniach przechowywane są w buforze tankowań) 

PetrOil umożliwia wykonanie następujących operacji:

 • zablokowanie, odblokowanie, uwolnienie, zapalanie, gaszenie dystrybutora,
 • odczyt liczników dystrybutorów, 
 • wyświetlanie zestawienia wydanego paliwa 
 • wystawianie dokumentów sprzedaży  
 • anulowanie operacji i usunięcie pozycji z listy sprzedaży /wg uprawnień/
 • definiowanie ilości paliwa do nalania według wartości  lub ilości  paliwa 
 • blokowanie programu
 • obsługę ekranu dotykowego
 • zhierarchizowany dostęp do programu / zróżnicowanie uprawnień użytkowników/.

 
Interfejs - jest prosty a obsługa programu jest łatwa i  intuicyjna.
W trakcie wystawiania dokumentów sprzedaży, operator ma możliwość obserwacji dystrybutorów oraz zarządzania ich pracą. W tym celu ekran został podzielony na trzy obszary.    

 1. góra     – pasek narzędzi
 2. środek – przedstawia okienka umożliwiające bieżące śledzenie pracy i stany dystrybutorów 
 3. dół       – pozwala na wystawianie dokumentów sprzedaży 

Stany dystrybutorów:
Na widoku Okna dystrybutorów  każdy z dystrybutorów jest przedstawiony jako pojedyncze okienko, na którym wyświetlane są następujące informacje: 

 • Stan dystrybutora w postaci ikony
 • Numer dystrybutora 
 • Aktualnie aktywny wąż
 • Liczba litrów 
 • Należność za paliwo 
 • Cena paliwa 
 • Rodzaj paliwa /w postaci ikony/

 
Zestawienia
W oknie Zestawienia wydanego paliwa istnie możliwość filtrowania zestawień na podstawie:

 • okresu
 • typu paliwa 
 • numeru dystrybutora

Pojedyncza instalacja programu może jednocześnie zarządzać maksymalnie 32 dystrybutorami.


Integracja enova z usługą MULTIINFO

Współpraca systemu enova z usługą MultiInfo została opracowana przez firmę INITIUS (www.initius.pl).
Na potrzeby agencji pracy tymczasowej wykonane zostało rozszerzenie systemu enova, pozwalające na utrzymanie ciągłego kontaktu z pracownikami. Operator może wysłać SMS-a o dowolnej treści do grupy pracowników. Odpowiedź pracownika jest automatycznie rejestrowana w systemie enova na liście nieprzeczytanych wiadomości oraz może być przeglądana z poziomu kartoteki pracownika jako pełna historia korespondencji. Takie wykorzystanie usługi MultiInfo to tylko jedna z wielu możliwości. Nietrudno sobie wyobrazić inne zastosowania usługi w zestawieniu z możliwościami systemu enova np.:

 • powiadamianie o przyjęciu zamówienia i postępach w jego realizacji
 • informowanie o wystawieniu faktury cyklicznej
 • potwierdzanie zamówień złożonych drogą mailową
 • zgłoszenie planowanej nieobecności pracownika z automatyczną rejestracją w module kadrowym z możliwością wysłania informacji zwrotnej o jej przyjęciu bądź odrzuceniu
 • automatyczne informowanie o cenach produktów, z możliwością wysłania zapytania o konkretny produkt (współpraca z przedstawicielami handlowymi, akwizytorami, klientami)
 • informowanie o realizacji procesu naprawy serwisowej, automatyczne lub zwrotne na podstawie zapytania od klienta
 • informowanie o zaległych płatnościach
 • przydzielanie zadań operatorom systemu enova
 • przeprowadzanie ankiet (w ramach kampanii CRM)
 • dodatkowa autoryzacja przy edycji, kasowaniu wybranych danych wprowadzonych do systemu enova
 • i inne, zgodnie z zapotrzebowaniem użytkownika systemu

System Bajt2Infinite4Edi

Przeznaczenie:

System przeznaczony jest do zautomatyzowania współpracy systemu ERP enova z wymogami elektronicznej wymiany dokumentów za pośrednictwem dostawcy usług EDI Infinite.

Korzyści:

 • przyspieszenie procesu zaciągania dokumentów zamówień do systemu enova
 • wyeliminowanie konieczności logowania na serwis WWW
 • wyeliminowanie pomyłek przy ręcznym wpisywaniu dokumentów
 • oszczędność czasu przy generowaniu elektronicznych dokumentów (potwierdzenia, WZ, FV)

Jak to działa?

 • Odbiorca przesyła elektronicznie zamówienie do INFINITE
 • Zamówienie przetworzone przez INFINITE trafia do systemu WWW, jak i na serwis np.: ftp i tu czeka na odebranie przez system enova
 • Odebranie zamówienia w enova. Odbywa się to przez naciśniecie przycisku o nazwie EDI2Enova
 • Po przetworzeniu dokumentu wg odpowiednich relacji możemy w kolejnym zadaniu wygenerować i automatycznie przesłać: potwierdzenie zamówienia, WZ-etkę lub fakturę
 • Wysyłka dokumentów odbywa sie automatycznie, przy pomocy odpowiednio skonfigurowanego dodatkowego oprogramowania dostarczanego z INFINITE, występującego w dwóch wariantach:
  a) moduł oparty o serwer ftp
  b) AS2 - oparty na serwisie z dodatkowymi zabezpieczeniami transmisji.

enova z systemami mobilnymi

Dzięki współpracy Sonety z bielską firmą 3DEFT, możliwości zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem enova zostały rozszerzone o współpracę z mobilnymi systemami do zamówień i sprzedaży PocketPC. Teraz pracujący w terenie handlowcy mogą za pośrednictwem telefonu komórkowego wymieniać dane z systemem pracującym w centrali firmy.
Możliwość synchronizacji danych pomiędzy systemem enova a mobilnym sprzętem PowerPC otwiera nowe możliwości usprawnienia obiegu danych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza, że wymiana informacji następuje w obu kierunkach. Nie tylko urządzenie przenośne może pobierać dane z centrali, ale również komputer pracujący w firmie może bez trudu pobrać nowe dane wprowadzone do mobilnego terminala.
Ponieważ do transmisji danych wybrany został protokół TCP/IP, program zainstalowany na urządzeniu PocketPC może pracować w trybie online. Z myślą o przesyłaniu danych z użyciem telefonu komórkowego (technologia GPRS) w samym systemie enova wprowadzono możliwość zawężenia bazy danych np. określenia, którzy kontrahenci należą do danego handlowca. Skraca to listę informacji do przesłania. Można również operować na cennikach, zaimportować harmonogram odwiedzin placówek/sklepów itd. Nowe możliwości systemu enova okazują się przydatne także na terenie firmy np. w magazynie, gdzie za pośrednictwem sieci WLAN pracownik może na bieżąco wprowadzać zmiany do centralnego systemu bezpośrednio nadzorując obrót towaru. Pracę dodatkowo ułatwia fakt, że oprogramowanie współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych.


Import z Subiekta do enova

Firma ERIAN ma do zaoferowania moduł do importu danych z Subiekta do enova. Moduł zaczytuje dane z pliku eksportu Subiekta i dokonuje importu do ewidencji dokumentów do odpowiednich ewidencji sprzedaży i zakupu. Ponadto importuje zapłaty tworząc:

 1. raporty kasowe
 2. raporty wyciągów bakowych

Zakłada też potrzebne kartoteki podmiotów.
Jest to sprawne narzędzie ułatwiające firmom przejście na nowe oprogramowanie, jak również ułatwiające prace biurom rachunkowym współpracującym z firmami bazującymi na popularnym Subiekcie.


zarządzanie produkcją - MOZART

Mozart wspiera zarządzanie produkcją w ścisłej współpracy z wybranym Systemem Magazynowym. Poniżej przedstawiono przykładowy obieg informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym będący przedmiotem takiego wsparcia:

 1. Zamówienie od klienta jest wpisywane do Systemu Magazynowego (nie jest to wymagane).
 2. W tym momencie następuje ustalenie, czy zamawiany produkt ma już zdefiniowana informacje technologiczna (struktura materiałowa, miejsce wykonania, koszty pracy itp.). Jeżeli tak, to przechodzimy do punktu 4.
 3. Definiujemy dane technologiczne dla produktu:
  • Strukturę materiałową: możliwe są warianty
  • Czasy i miejsce (maszyna/stanowisko) wykonania
  • Ekonomicznie uzasadniona wielkość zamówienia
  • Przewidywany procent braków (np. z badań statystycznych)
  • Techniczny koszt wytworzenia
  • Koszty pracy
  • Operacje
  • możliwość szybkiego stworzenia struktury "nowego" produktu,
  • proste tworzenie nowych wariantów produktu,
  • definiowanie odpadu.
 4. Na podstawie zamówienia (jako zlecenia produkcyjne można wpisać np. miesięczny plan produkcyjny) generowane są zlecenia produkcyjne - umieszczane są w głównej tabeli zleceń. Tabela ta pozwala obserwować postęp wykonania zleceń. Bardzo bogata funkcjonalność tej tabeli pozwala oglądać zlecenia w różnej perspektywie, a dzięki swojej unikatowej budowie pozwala łatwo zidentyfikować ewentualne zagrożenia dla planowej realizacji zlecenia.
 5. Podczas wypisywania zlecenia istnieje możliwość sprawdzenia, na kiedy zlecenie może zostać wykonane i zapisanie go dopiero wtedy, gdy uzyskamy akceptacje klienta na taki termin.
 6. Od tego momentu mamy pełny wgląd w sytuację na produkcji tzn.: które maszyny są zajęte (będą), stopień wykonania zlecenia, braki magazynowe itp.
 7. Moduł harmonogramowania wspiera planowanie poszczególnych operacji oraz informuje o ewentualnych przeciążeniach stanowisk.
  • automatyczne przydzielenie zleceń do maszyn,
  • umożliwia ręczną modyfikacje i pokazuje na diagramie Ganta zajętość maszyn,
  • 20 algorytmów odpowiedzialnych za optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych.
 8. Program wspiera dział zaopatrzenia tworząc rezerwacje i podając braki dla uruchamianych zleceń - podaje również informacje, jakie surowce (brakujące) należy zakupić w celu realizacji zlecenia.
 9. Zlecenia są przydzielane do wykonania pracownikom - jednocześnie zdejmowane z magazynu (RW) są potrzebne do wykonania składniki.
 10. Możliwe jest również generowanie zleceń "magazynowych" - np. zapas często używanych półproduktów generowany wg stanów minimalnych i / lub ekonomicznie uzasadnionej wielkości produkcji.
 11. Na podstawie raportów - tę funkcję ułatwia użycie kodów paskowych wspieranych przez Mozarta - o wykonaniu zleceń, są generowane przyjęcia półproduktów na magazyn (PW): program wylicza właściwy koszt takiego elementu.
 12. Program posiada wsparcie dla wysyłki (generuje WZ) i dla Kart Limitowych.
 13. Możliwe jest stwierdzenie jakie prace wykonywali poszczególni pracownicy.
 14. W systemie magazynowym są generowane faktury na wyprodukowane produkty - może być w oparciu o dokumenty ZK lub WZ

 

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Asseco Wapro
Athenasoft