Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > Programy Wapro > WAPRO FAKIR Podstawowe informacje > WAPRO FAKIR Budżet
Programy Asseco Wapro
Alatea-złoty dealer
Wapro aktualności
JPK - jednolity plik kontrolny
Programy WAPRO - home
Aktualne wersje
Promocje Wapro
Cennik Asseco Wapro
Wapro linie
moduły Wapro
Wapro przeznaczenie
Cennik Wapro
 

 

 

 

Promocje Asseco WaproWapro demoCennik programów Waproprogramy Wapro sprzedażAsseco Wapro aktualizacja
WF-MAG aktualizacja

Program WAPRO FAKIR Budżet do prowadzenia pełnej księgowości dla sektora budżetowego

Dostępny jest też system enova Budżet do obsługi finansowo- księgowej jednostek budżetowych. Więcej informacji...

WF-FAKIR najważniejsze informacje o programieWAPRO FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. System charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dzięki temu WAPRO FaKiR BUDŻET stanowi doskonałe narzędzie dla sektora finansów publicznych.

System jest rozwinięciem znanego na rynku programu Asseco WAPRO WAPRO FaKir PRESTIŻ, przeznaczonego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach z sektora MSP. WAPRO FaKiR BUDŻET zawiera pełną funkcjonalność systemu finansowo-księgowego w wersji PRESTIŻ  oraz szereg dodatkowych rozwiązań specyficznych dla jednostek budżetowych oraz form organizacyjno-prawnych gospodarki pozabudżetowej, tj. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

WAPRO FAKIR Budżet obsługa klasyfikacji dochodów i wydatków - klasyfikacje budżetowe

Program WAPRO FaKiR BUDŻET umożliwia przede wszystkim tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów – czyli tzw. klasyfikacji budżetowych, z rozbiciem na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkowe własne subanalityki definiowane przez użytkownika. W ramach klasyfikacji możliwe jest szczegółowe definiowanie rocznego budżetu jednostki, wraz z ewidencją kolejnych zmian dokonywanych w pierwotnym planie oraz pełna kontrola jego wykonania na każdym etapie.

WAPRO FAKIR Budżet paragrafy budżetowe

W procesie rejestrowania dokumentów księgowych użytkownik ma możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi. Decyduje też o tym do jakiej grupy operacji przypisane będą dane kwoty (dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne). Pozwala to w dalszym procesie przetwarzania danych na dokładną analizę operacji nie tylko w obrębie klasyfikacji ale także rodzajów wykonywanych operacji. Program wspiera także użytkownika w zakresie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe, automatyzując na jego żądanie niezbędne czynności.

WAPRO FAKIR Budżet pozostałe funkcje

Klasyfikacja budżetowa znajduje swoje odbicie także w module Rozrachunki – program opcjonalnie pozwala na ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji nie tylko w obrębie kont księgowych ale także w obrębie tych samych paragrafów budżetowych.

Aplikacja posiada dodatkowo wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wprowadzanie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze automatyczne księgowanie z uwzględnieniem paragrafów budżetowych.

W zakresie sprawozdawczości WAPRO FaKir BUDŻET pozwala na wykonanie szeregu raportów uwzględniających specyfikę rachunkowości budżetowej. Raporty te umożliwiają  analizę zapisów w odpowiedni sposób, zarówno od strony dokumentów i kont księgowych, jak i od strony pozycji klasyfikacji budżetowych. Użytkownik może ponadto definiować własne raporty, dla których źródłem danych będą kwoty przypisane do określonych kont i paragrafów budżetowych.

Program umożliwia także eksport przewidzianych prawem sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

dostępne wersje WF-FAKIR BiznesWF-FAKIR PrestiżWF-FAKIR BiuroWF-FAKIR Budżet

 

 

Dostępny jest też system enova Budżet do obsługi finansowo księgowej jednostek budżetowych. Więcej informacji...

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@unilogic.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Asseco Wapro
Athenasoft