Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > Programy Wapro > WAPRO Analizy informacje o programie
Programy Asseco Wapro
Alatea-złoty dealer
Wapro aktualności
JPK - jednolity plik kontrolny
Programy WAPRO - home
Aktualne wersje
Promocje Wapro
Cennik Asseco Wapro
Wapro linie
moduły Wapro
Wapro przeznaczenie
Cennik Wapro
 

 

 

 

Promocje Asseco WaproWapro demoCennik programów Waproprogramy Wapro sprzedażAsseco Wapro aktualizacja
WF-Analizy aktualizacja

Program WAPRO Analizy zaawansowany system wspomagania decyzji

 

WAPRO Analizy informacje o programie

WF-Analizy najważniejsze informacjeProgram WAPRO Analizy dla Windows to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii Asseco WAPRO dla Windows i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.

Program WAPRO Analizy wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.

System WAPRO Analizy współpracuje z programami WAPRO Mag dla Windows i WAPRO FaKir dla Windows. Do poprawnej pracy wymaga także programu Microsoft Excel w wersji 2000 lub późniejszej.

WF-Analizy BiznesProgram WAPRO Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów Asseco WAPRO. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów, użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy.

Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.

 

WF-Analizy Prestiż Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ:
- pełna współpraca z pozostałymi produktami z linii PRESTIŻ
- obsługa pól dodatkowych - dla programu WAPRO Mag PRESTIŻ
- obsługa struktur MPK - dla programu WAPRO FaKir PRESTIŻ

Dokument PDFWAPRO Analizy przykłady zastosowania

 

WAPRO Analizy - dynamiczne analizy

Pakiet WF–Analizy przeznaczony jest dla posiadaczy programu WAPRO Mag oraz WF–FaKir. Umożliwia on tworzenie bardzo wszechstronnych, szybkich, dynamicznych analiz. Program przeznaczony jest dla menadżerów i osób zajmujących się kierowaniem firmą, ustalaniem strategii firmy, strategii sprzedaży.

WF–Analizy pobierają dane z źródłowej bazy danych, wstępnie je przetwarzają a następnie eksportują, przygotowując plik w formacie MS EXCEL. Dalsza praca odbywa się już w tym programie, z wykorzystaniem jego profesjonalnych mechanizmów obsługi tabel przestawnych. Program WF–Analizy należy traktować jako program przygotowujący dane, definiujący wstępnie strukturę danych pod odpowiednim kątem i tworzący plik w formacie MS EXCEL. Ich dalsza analiza przeprowadzana jest już w programie MS EXCEL.

Przygotowany przez WF–Analizy plik może już pracować niezależnie od tego pakietu. Dane mogą być odświeżane bezpośrednio z poziomu pliku MS EXCEL, który potrafi łączyć się ze źródłową bazą danych. Plik ten może również zostać skopiowany i rozdystrybuowany do wielu uprawnionych osób. Użytkownicy ci nie muszą mieć uprawnień dostępu do samego programu WF–Mag, WF–FaKir czy WAPRO Analizy, wystarczy im standardowy pakiet MS EXCEL.

W wielu przypadkach, jeśli zamierzamy pracować na danych historycznych, nie jest konieczny nawet dostęp do bazy danych – informacje mogą być przetwarzane w trybie off-line.

Użytkownik ma możliwość podejmowania samodzielnej decyzji, jak chce przygotować dane do dalszego przetwarzania - czy lepszą formą prezentacji danych jest zestawienie tabelaryczne czy też może wykres. A jeżeli wykres to jaki: kołowy liniowy a może słupkowy, płaski czy przestrzenny?

W założeniach pakiet WF–Analizy przeznaczony jest do dynamicznego analizowania różnych zagadnień. Użytkownik na podstawie wygenerowanej analizy i wstępnie uzyskanych wyników, sam decyduje pod jakim kątem chce w następnych etapach analizować dane, jak je przedstawić, jakie zastosować filtry czy też jakie serie danych porównać, za jakie okresy – miesięczne czy kwartalne i w jakim układzie – chronologicznie czy może np. „miesiąc do miesiąca”. Zmiana sposobu wizualizacji zwykle wymaga jedynie kilku prostych kliknięć myszką.

Pakiet WF–Analizy stanowi doskonałe narzędzie menadżera czy też Dyrektora Finansowego. Przeanalizowane dane w następnym kroku można dowolnie przygotować w postaci sprawozdań czy prezentacji wykorzystując do tego celu bogactwo narzędzi pakietów MS OFFICE.

WF–Analizy stanowią doskonałe uzupełnienie bogatej oferty raportów dostępnych w naszych programach, które w założeniu przeznaczone są do bieżącej działalności operacyjnej i mają charakter statyczny. Pakiet WF–Analizy przeznaczony jest do globalnej analizy procesów zachodzących w firmie, posługuje się wartościami zbiorczymi (sumowanymi) dla wybranych miar – np. ilości sprzedaży netto czy kosztów zakupu oraz pozwala na dynamiczną zmianę widoków, poziomów agregacji danych, czy sposobu ich grupowania.

Narzędzie nie służy do wykonania wykazu dokumentów zakupu czy sprzedaży w wybranym okresie - natomiast można zestawić całkowite koszty zakupu czy też sprzedaż netto w tym okresie i analizować je pod różnym kątem. W podziale na firmy, oddziały, magazyny, czy kategorie asortymentowe, asortyment, producentów, dostawców, wyróżniki, indeksy i pola dodatkowe. Można porównywać trendy wybranych miar dla całych kategorii lub wybranych pozycji asortymentowych, zestawiać listy najlepiej lub najgorzej sprzedających się towarów w magazynach, punktach sprzedaży, u handlowców czy też wyniki osiągnięte z naszymi odbiorcami i wiele innych.

A wszystko to w uporządkowanej hierarchicznej strukturze. Wiele z tych możliwości jest dostępnych w jednym, raz przygotowanym pliku MS EXCEL, który za pomocą jednego wciśnięcia klawisza „Odśwież” sam zaktualizuje dane ze źródłowej bazy danych.

 

WAPRO Analizy - Nowoczesna technologia

MS SQL Server

Gwarancją stabilności, wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa danych jest zastosowanie w przetwarzaniu danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Efektem jest znaczny skok prędkości przetwarzania informacji oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa danych.

Technologia OLAP

OLAP (ang. online analytical processing) – jest to oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach.

Narzędzia OLAP przekładają transakcje przechowywane zwykle w relacyjnych bazach danych, na wielowymiarowe struktury logiczne, tzw. widoki. Dane te są następnie organizowane w postaci wielowymiarowych kostek OLAP, które przechowuje dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Kostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia („obracać”), co jest bardziej poglądowe dla użytkownika.

Prezentacja danych OLAP odbywa się na zewnątrz systemu WAPRO Analizy, przy pomocy programu MS Excel, z wykorzystaniem tzw. tabel przestawnych.

Tabele przestawne MS Excel

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych przechowywanych w programie MS Excel lub pobieranych z zewnętrznych struktur OLAP. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowanie zestawień i podsumowań łączących wartości pochodzące z różnych pól i wymiarów. Dane można dynamicznie rozmieszczać na różne sposoby oraz stosować niemal pełny wachlarz funkcji arkusza MS Excel do ich analizy. Można także swobodnie zmieniać układ danych uzyskując prezentacje uwzględniające inne aspekty i punkty widzenia.

Więcej informacji na temat tabel przestawnych można znaleźć w dokumentacji i opracowaniach dotyczących programu MS Excel.

dostępne wersje WF-Analizy BiznesWF-Analizy Prestiż

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
 
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej