Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Unilogic
 
 
  Strona Główna > Leasing oprogramowania i sprzętu komputerowego
Producenci
Athenasoft
AuraBusiness
enova ERP
Asseco WAPRO
Comarch OPTIMA
InsERT GT
Microsoft
Oferta kategorie produktów
Finanse i Księgowość
Płace i Kadry
Sprzedaż i Magazyn
Zarządzanie magazynem
Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Fakturowanie
Sprzęt komputerowy
Informacje o ofercie

Leasing oprogramowania

 

 

 

 

LEASING TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH

Grenke - leasing oprogramowania

Produkty z naszej oferty można nabyć w atrakcyjnym leasingu.
Załatwiamy wszystkie formalności - krótki czas realizacji.
Leasing przedmiotów od wartości 1500 zł netto

Leasingujemy wyłącznie towary nabywane w naszej firmie

 

ZALETY LEASINGU

Od kilku lat jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce jest leasing. Coraz więcej przedsiębiorstw doceniając korzyści leasingu wykorzystuje jego możliwości dokonując zakupów środków trwałych takich jak samochody, sprzęt komputerowy czy nieruchomości, ale również wartości niematerialnych i prawnych – takich jak oprogramowanie.

Z leasingu korzystać mogą zarówno małe jak i duże korporacje gospodarcze. Na wybór leasingu wpływ mają często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego. Dają one podmiotom decydującym się na leasing wiele korzyści:

 • Redukcja początkowych kosztów realizacji projektu o ok. 60-70% w porównaniu do finansowania ze środków własnych.
 • Zmniejszenie obciążeń podatkowych tzw. tarcza podatkowa.
 • W leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkową i raty leasingowe.
 • Znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego (krótki czas przygotowania umowy, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń, optymalne dopasowanie kosztów do struktury przychodów).
 • Możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy.
 • Dostęp do nowoczesnej technologii
  Leasing umożliwia prowadzenie polityki szybkiej ekspansji rozwojowej i szybkiego reagowania na rozwój techniki i zmiany rynku.
 • Małe obciążenie finansowe
  Korzystanie ze środków obcych, uzyskiwanych z leasingu, zwiększa płynność środków finansowych przedsiębiorstw
 • Duże możliwości inwestycyjne
  Procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach mogą odbywać sié już przy minimalnym zaangażowaniu środków własnych
 • Natychmiastowe korzyści z produktu, bez angażowania całej kwoty będącej jego wartością
 • Możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą działalność
 • Czysty zysk podatkowy
  Wszystkie raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu
  Urządzenia nie muszą być amortyzowane dłużej niż są efektywnie wykorzystywane

Dodatkowym atutem leasingu jest to, iż w nowej perspektywie finansowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 leasing stał się kosztem kwalifikowanym. Oznacza to, że zakupy przy zastosowaniu takiej formy finansowania nadają się do refundacji wydatków ze źródeł funduszy unijnych.

PRZEDMIOTY LEASINGU W NASZEJ FIRMIE:

 • oprogramowanie;
 • wdrożenia oprogramowania (do 40% kosztu licencji).

WARUNKI LEASINGU:

 • leasing przedmiotów od wartości 1500 zł netto;
 • opłata wstępna: 0%-30%;
 • opłata przygotowawcza 300 zł (dla umów powyżej 5000 zł netto);
 • okres leasingu – od 18 do 48 miesięcy.

RODZAJE UMÓW LEASINGU

LEASING TRADYCYJNY

Klasyczny i najbardziej popularny na polskim rynku rodzaj umowy leasingowej, który zawiera w sobie opcję nabycia przedmiotu leasingu. Charakteryzuje się tym, że po zakończeniu umowy, klient ma prawo nabyć przedmiot umowy za wartość końcową określoną w umowie.

LEASING OPTYMALNY

Najczęściej stosowany w krajach zachodnich typ umowy dla przedmiotów nowoczesnej technologii o szybkim tempie zmian. Cechą tego leasingu jest to, że nie zawiera w umowie gwarancji wartości zakupu przedmiotu leasingu. Jednakże i tutaj klient ma możliwość zakupu sprzętu (po skończonym leasingu) za jego wartość rynkową. Najczęściej jednak, klient zwraca użytkowany sprzęt firmie leasingowej i zawiera kolejną umowę na nowszej generacji sprzęt.

Korzyści wynikające z tej formy leasingu:

 • zapewnienie przedsiębiorstwom stałego dostępu do najnowszej technologii;
 • przerzucenie ciężaru kosztów i uciążliwych procesów utylizacji zużytego sprzętu na firmę leasingową;
 • w przypadku leasingu kilku przedmiotów o różnej amortyzacji np. komputer, kamera, projektor - uniknięcie tworzenia kilku umów leasingowych. Wszystkie przedmioty mogą być leasingowane w oparciu o jedną umowę.

ATUTY UMÓW LEASINGOWYCH GL:

 • bezpieczne, skonstruowane w oparciu o obowiązujące przepisy;
 • przejrzyste, sformułowane w sposób klarowny;
 • zawierają szereg korzyści dla klienta jak: możliwość wymiany przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy oraz bezpieczne wydłużenie umowy leasingu, bez negatywnych skutków dla klienta;

WYMAGANE DOKUMENTY

PROCEDURA UPROSZCZONA
(dotyczy przedmiotów o wartościach od 3.000 do 30.000 zł netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 • Dwa dowody tożsamości,
Spółki cywilne:
 • Umowa spółki,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników,
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Dwa dokumenty tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.

GRENKELEASING sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów poza wymienionymi powyżej.

PROCEDURA ZWYKŁA
(dotyczy przedmiotów o wartościach powyżej 30.000 zł netto)

W przypadku ubiegania się o leasing należy wypełnić Wniosek i informacje dodatkowe do wniosku - procedura zwykła oraz przedstawić poniższe dokumenty w zależności od formy prawnej podmiotu gospodarczego.

 

Osoby fizyczne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą:
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub innego rejestru,
 • Regon i NIP.
 • Dwa dowody tożsamości.
Spółki cywilne:
 • Umowa spółki,
 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników,
 • Regon i NIP,
 • Dwa dowody tożsamości każdego ze wspólników.
Spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Regon i NIP,
 • Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne:
 • Aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców (KRS),
 • Regon i NIP,
 • Dwa dowody tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania spółki.
GRENKELEASING sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do wymagania dostarczenia innych dokumentów poza wymienionymi powyżej.


 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@unilogic.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Asseco Wapro
Athenasoft