Home | Kontakt | Serwis | Pomoc zdalna  
 
Alatea logo Alatea 10 lat istnienia
 
 
  Strona Główna > Programy Wapro > WF-FAKIR Podstawowe informacje > WF-FAKIR Budżet
Programy Asseco Wapro
Alatea-złoty dealer
Wapro aktualności
JPK - jednolity plik kontrolny
Programy WAPRO - home
Aktualne wersje
Promocje Wapro
Cennik Asseco Wapro
Wapro linie
moduły Wapro
Wapro przeznaczenie
Cennik Wapro
 

 

 

 

Promocje Asseco WaproWapro demoCennik programów Waproprogramy Wapro sprzedażAsseco Wapro aktualizacja
WF-MAG aktualizacja

Program WF-FAKIR Budżet do prowadzenia pełnej księgowości dla sektora budżetowego

Dostępny jest też system enova Budżet do obsługi finansowo- księgowej jednostek budżetowych. Więcej informacji...

WF-FAKIR najważniejsze informacje o programieWF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych. System charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania. Podstawą dla zastosowanych w programie rozwiązań są przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Dzięki temu WF-FaKiR BUDŻET stanowi doskonałe narzędzie dla sektora finansów publicznych.

System jest rozwinięciem znanego na rynku programu Asseco WAPRO WF-FaKir PRESTIŻ, przeznaczonego do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach z sektora MSP. WF-FaKiR BUDŻET zawiera pełną funkcjonalność systemu finansowo-księgowego w wersji PRESTIŻ  oraz szereg dodatkowych rozwiązań specyficznych dla jednostek budżetowych oraz form organizacyjno-prawnych gospodarki pozabudżetowej, tj. zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

WF-FAKIR Budżet obsługa klasyfikacji dochodów i wydatków - klasyfikacje budżetowe

Program WF-FaKiR BUDŻET umożliwia przede wszystkim tworzenie i obsługę klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów – czyli tzw. klasyfikacji budżetowych, z rozbiciem na działy, rozdziały i paragrafy oraz dodatkowe własne subanalityki definiowane przez użytkownika. W ramach klasyfikacji możliwe jest szczegółowe definiowanie rocznego budżetu jednostki, wraz z ewidencją kolejnych zmian dokonywanych w pierwotnym planie oraz pełna kontrola jego wykonania na każdym etapie.

WF-FAKIR Budżet paragrafy budżetowe

W procesie rejestrowania dokumentów księgowych użytkownik ma możliwość powiązania zapisów z określonymi paragrafami budżetowymi. Decyduje też o tym do jakiej grupy operacji przypisane będą dane kwoty (dochód/wpływ, wydatek/koszt/zaangażowanie, środki pieniężne). Pozwala to w dalszym procesie przetwarzania danych na dokładną analizę operacji nie tylko w obrębie klasyfikacji ale także rodzajów wykonywanych operacji. Program wspiera także użytkownika w zakresie wymaganych przez przepisy księgowań równoległych na konta pozabilansowe, automatyzując na jego żądanie niezbędne czynności.

WF-FAKIR Budżet pozostałe funkcje

Klasyfikacja budżetowa znajduje swoje odbicie także w module Rozrachunki – program opcjonalnie pozwala na ręczne lub automatyczne wiązanie transakcji nie tylko w obrębie kont księgowych ale także w obrębie tych samych paragrafów budżetowych.

Aplikacja posiada dodatkowo wbudowany prosty moduł fakturujący, pozwalający na wprowadzanie, drukowanie i ewidencję wystawianych faktur VAT oraz ich późniejsze automatyczne księgowanie z uwzględnieniem paragrafów budżetowych.

W zakresie sprawozdawczości WF-FaKir BUDŻET pozwala na wykonanie szeregu raportów uwzględniających specyfikę rachunkowości budżetowej. Raporty te umożliwiają  analizę zapisów w odpowiedni sposób, zarówno od strony dokumentów i kont księgowych, jak i od strony pozycji klasyfikacji budżetowych. Użytkownik może ponadto definiować własne raporty, dla których źródłem danych będą kwoty przypisane do określonych kont i paragrafów budżetowych.

Program umożliwia także eksport przewidzianych prawem sprawozdań w formacie elektronicznym (Besti@, JB, JST) oraz przygotowanie sprawozdań zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

dostępne wersje WF-FAKIR BiznesWF-FAKIR PrestiżWF-FAKIR BiuroWF-FAKIR Budżet

 

 

Dostępny jest też system enova Budżet do obsługi finansowo księgowej jednostek budżetowych. Więcej informacji...

 

 
Informacje

O naszej firmie...
O naszych Klientach...
Kontakt

Szybki kontakt:

tel.: 22 750 10 50
email: biuro@alatea.pl

Oferta oprogramowania

Kosztorysowanie
Dla biur rachunkowych
Finanse i księgowość
Kadry i płace
Handel i magazyn
Fakturowanie

Systemy ERP i inne

enova.ERP
Optima
Graffiti.erp
Asseco Wapro
Athenasoft
   
 

Programy do kosztorysownia NORMA Expert i Norma PRO Programy WAPRO atrakcyjne ceny - Zapytaj! Zapytaj o atrakcyjna ofertę
na program enova365
Programy Wapro taniej